Cần xem lại việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

KTNT Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Tâm, trú tại 167/12 Võ Vă Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Cụ thể, trong đơn tố cáo cùng với tài liệu liên quan, bà Phạm Thị Tâm tố cáo những vi phạm của ông Nguyễn Hoài Dương trong việc bổ nhiệm cán bộ phụ trách kế toán, kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp sai quy định đối với ông Mai Thành Trung tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

 

Bổ nhiệm lại ông Mai Thành Trung làm Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp khi ông Trung chưa phải là công chức?

Ngày 20/8/2020, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT đã ký Quyết định số 942/QĐ-SNN về việc bổ nhiệm lại ông Mai Thành Trung giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk với thời hạn 5 năm. Đây là việc trái với quy định của nhà nước. Thời điểm được bổ nhiệm, ông Trung chưa phải là công chức.

8da268813f8bf4d5ad9a.jpg
Quyết định số 942/QĐ-SNN về việc bổ nhiệm lại ông Mai Thành Trung giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

 

Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk là đơn vị quản lý nhà nước. Vì vậy, theo quy định, tại đơn vị quản lý nhà nước, người được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phải là công chức. Thời điểm ông Nguyễn Hoài Dương ký quyết định bổ nhiệm, ông Mai Thành Trung chỉ mới là viên chức. Liệu ông Nguyễn Hoài Dương đã nắm rõ quy định hay biết rồi mà vẫn cố tình ra quyết định sai quy định? Đằng sau việc làm này liệu có điều gì khuất tất?

bd4d0771507b9b25c26a.jpg
Đơn xin điều chuyển viên chức thành công chức của ông Mai Thành Trung

 

207cbb39cedc05825ccd.jpg
86d8619c1479df278668.jpg
Thông báo số 105/TB-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời bà Phạm Thị Tâm đề cập ông Mai Thành Trung được tuyển dụng viên chức.

 

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đã được quy định rất rõ ràng tại Điều 6, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Mai Thành Trung chưa phải là công chức nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Nguyễn Hoài Dương vẫn bất chấp quy định ký quyết định bổ nhiệm ông Trung không đúng quy định?! Việc bổ nhiệm sai sẽ gây  ra tiền lệ xấu khiến nhiều người bức xúc. Không lẽ không còn ai đủ điều kiện và xứng đáng hơn ông Mai Thành Trung để bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk? Không lẽ Sở NN&PTNT Đắk Lắk lại thiếu cán bộ trầm trọng như vậy?

 

Ba lần bổ nhiệm, bố trí sai quy định phụ trách kế toán, kế toán trưởng đối với ông Mai Thành Trung khi người được bổ nhiệm không đủ điều kiện?

Trong một thời gian ngắn (hơn 1 năm), ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã ký ba quyết định sai quy định của nhà nước trong việc bổ nhiệm, bố trí ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng và phụ trách kế toán. Cụ thể, ngày 14/01/2020 Sở NN&PTNT Đắk Lắk ra Quyết định số 19/QĐ-SNN do ông Nguyễn Hoài Dương ký về việc bố trí ông Mai Thành Trung phụ trách kế toán tại Chi cục Kiểm lâm. Trong Quyết định không ghi thời hạn ông Trung phụ trách kế toán bao nhiêu năm.

563db20ae5002e5e7711.jpg
Sở NN&PTNT Đắk Lắk ra Quyết định số 19/QĐ-SNN do ông Nguyễn Hoài Dương ký về việc bố trí ông Mai Thành Trung phụ trách kế toán tại Chi cục Kiểm lâm.

 

Tiếp đó, ngày 12/01/2021, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định số 52/QĐ-SNN về việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, thời hạn là 5 năm. Sau đó, ngày 06/09/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk lại ban hành Quyết định số 813/QĐ-SNN về việc giao phụ trách kế toán Chi cục Kiểm lâm cho ông Mai Thành Trung. Quyết định này không có thời hạn ông Trung phụ trách kế toán bao nhiêu năm.

17b7447f58f4aeaaf7e5.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 52/QĐ-SNN về việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

 

Trong vòng chỉ hơn một năm, tại sao ông Nguyễn Hoài Dương đã ký ba quyết định bất thường như vậy. Điều đáng nói là bản thân ông Mai Thành Trung không đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

83e4cec199cb52950bda.jpg
Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk lại ban hành Quyết định số 813/QĐ-SNN về việc giao phụ trách kế toán Chi cục Kiểm lâm cho ông Mai Thành Trung

 

Ông Mai Thành Trung tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông - lâm năm 2003 tại Đại học Tây Nguyên. Theo quy định của nhà nước, ông Mai Thành Trung không đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại đơn vị quản lý nhà nước. Theo Điều 3, Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ và Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ: “Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP”. Cụ thể , Điều 21: Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

  1. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
  2. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm: Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;”….

Đây là việc hoàn toàn trái quy định, ông Mai Thành Trung không hề tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Còn trong chương trình học của ông Trung có học một số môn kế toán là việc không liên quan. Không chỉ ngành kinh tế nông lâm thuộc Đại học Tây Nguyên mà có rất nhiều các ngành học của các trường khác trên cả nước vẫn học các môn kế toán trong chương trình học. Không thể viện cớ ông Mai Thành Trung có học một số môn học liên quan đến kế toán để bổ nhiệm là kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Quy định việc bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán tại đơn vị quản lý nhà nước đã được quy định rất rõ ràng.

 

Trách nhiệm của các đơn vị tổ chức

Việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung là Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk là việc làm trái quy định của nhà nước. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Việc này có biểu hiện khuất tất? Tại sao ông Dương lại có thể ký những quyết định không phù hợp với quy định như vậy. Đằng sau việc này là gì? Ở cương vị của mình, đúng ra ông Nguyễn Hoài Dương phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc ký ban hành các quyết định liên quan đến Sở NN&PTNT. Liệu ông có biết những quyết định mà bản thân ông đã ký là sai quy định của nhà nước không? Hay ông biết sai mà vẫn ký? Động cơ của việc này là gì?

616ae02c95c95e9707d8.jpg
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

 

Bên cạnh đó cũng cần nói đến bộ phận tham mưu của Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk. Cụ thể ở đây là Phòng Tổ chức cán bộ (Sở NN&PTNT) và Phòng Phòng tổ chức và xây dựng lực lượng tuyên truyền (Chi cục Kiểm lâm). Liệu các cán bộ tham mưu đã làm hết trách nhiệm hay chưa trong việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, phụ trách kế toán, kế toán trưởng tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk. Tất những quyết định liên quan đến bổ nhiệm và bố trí các chức vụ cho ông Mai Thành Trung là không đúng quy định. Liệu các cán bộ tham mưu việc này có năng lực hay không, có nắm rõ quy định của nhà nước hay không? Nếu nắm rõ các quy định có lẽ sẽ không tham mưu kiểu vô trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, bố trí các chức vụ liên quan đến ông Mai Thành Trung như vậy.

Chúng tôi sẽ tiếp thông tin những sự việc liên quan!

 

 

 

PV

Ý kiến của bạn