Chi phí không được trừ khi tính thuế của DN có giao dịch liên kết

KTNT Trong tuần qua (từ ngày 27/02 – 05/03/2017), Báo Kinh tế nông thôn đã cập nhật nhiều văn bản mới nổi bật về thuế, phí...Cụ thể:1. Chi phí không được trừ khi tính thuế của DN có giao dịch liên kết Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì chi phí thanh toán cho bên liên kết không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:- Bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;- Bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế;- Bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;- Bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.Xem cách xác định các bên có quan hệ liên kết tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.2. Bổ sung đối tượng được miễn thuế SDĐ nông nghiệp Điều 1 Nghị định 21/2017/NĐ-CP bổ sung đối tượng được miễn thuế SDĐ nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp là:Hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về khai thuế và điều chỉnh bổ sung sổ thuế đối với người nộp thuế SDĐ nông nghiệp được chuyển sang miễn thuế từ năm 2017 đến hết năm 2020 như sau:- Chi cục thuế phối hợp với UBND xã thực hiện rà soát và xác định đối tượng được miễn thuế SDĐ nông nghiệp theo quy định để chuyển từ sổ theo dõi thu sang sổ thuế gốc.- Người nộp thuế đã có tên trong sổ thuế SDĐ nông nghiệp nay thuộc đối tượng được miễn thuế thì không phải kê khai lại và làm lại hồ sơ xét miễn thuế; nếu là đối tượng mới được miễn thuế thì cơ quan thuế hướng dẫn kê khai và lập hồ sơ miễn thuế, đồng thời bổ sung sổ thuế SDĐ nông nghiệp.- Trường hợp trong năm nếu có sự thay đổi về căn cứ tính thuế thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã để điều chỉnh sổ thuế.- Ban hành quyết định miễn thuế.Nghị định 21/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 24/02/2017.3. Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0     Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) và ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer). Theo đó:- Ứng dụng iHTKK được nâng cấp lên phiên bản 3.4.1 để đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành tại:+ Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015;+ Yêu cầu sau thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.- Ứng dụng iTaxViewer được nâng lên phiên bản 1.3.0 để đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

4. Công văn 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

5. Công văn 6046/CT-TNCN ngày 21/02/2017 về đính chính Công văn 5286/CT-TNCN do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com; tukinhte@gmail.com; lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn