Chiêm Hóa: Đưa vào sử dụng gần 200 km kênh mương

KTNT Sau gần 5 năm, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên 195,8 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; trên 146,1 km bê tông hóa đường giao thông nội đồng; 93 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

 Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ làm đường bê tông nông thôn tại xã Xuân Quang.

 

Điểm sáng Nhân Lý

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, bước đầu đã thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Xã Nhân Lý được xem là điểm sáng trong việc triển khai Nghị quyết số 15 và Nghị quyết số 03. Ông Phạm Văn Sử, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lý cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 15 của BTV tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 nên ngoài việc tập trung nhân lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động nhân lực hoàn thành các công trình hỗ trợ theo NQ 15 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Từ năm 2016 - 2020, xã đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng trên 3,9 km kênh mương với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên 2,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp mua vật liệu mua xi măng, cát, công tham gia trên 1 tỷ đồng. Bê tông hóa đường nội đồng, đường vào khu sản xuất từ năm 2016 - 2020 trên 3,6 km với tổng kinh phí hỗ trợ trên 905 triệu đồng, nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, ngày công tham gia với trị giá 715 triệu đồng; xây dựng 4 nhà văn hóa Nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ 120 triêu đồng, nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, ngày công trên 600 triệu đồng, ông Sử cho biết thêm.

Được biết, xã Nhân Lý còn 5 tiêu chí cần hoàn thiện trong năm 2020, gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện, xã đang xây dựng 05 phòng học, 01 nhà chức năng của trường Tiểu học; xây dựng 01 nhà lớp học tại điểm trương mầm non thôn Đồng Cọ, 01 nhà  chức năng; đã xóa 15 nhà tạm, nhà dột nát, đang tiếp tục thi công 10 nhà, hoàn thành sủa chữa nâng cấp 25 nhà ở dân cư khác.

Xã đã phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho các hộ dân vay trên 6,4 tỷ đồng để phát triển kinh tế; tiếp tục mở rộng dự án chăn nuôi trâu thịt vỗ béo an toàn sinh học; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh môi trường, hoàn thành xây dựng xong đường giao thông vào nghĩa trang của xã.

Đưa vào sử dụng gần 200 km kênh mương

Được biết, sau gần 05 năm triển khai thực hiện hai Nghị quyết, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên 195,8 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; trên 146,1 km bê tông hóa đường giao thông nội đồng; 93 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

 

 Từ năm 2016 - 2020, xã Nhân Lý đã thi công hoàn thành trên 3,9 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 

Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa của các xã, thị trấn trong huyện, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Triển khai Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh, năm 2020, huyện Chiêm Hóa đăng ký thực hiện 24,48 km đường bê tông giao thông nội đồng. Tính đến 23/10 huyện đã thực hiện được 15,73km, đạt 64,25% kế hoạch; đã cung ứng 45 km cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn, thi công lắp đặt trên 19,8m, đạt 44,1% kế hoạch. Thực hiện cung ứng đầy đủ 17 bộ cấu kiện nhà văn hóa thôn, đạt 100% kế hoạch. Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 nhà văn hóa (hỗ trợ bằng cấu kiện), còn 3 nhà văn hóa đang thi công và tiếp tục hoàn thiện.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm tháng 10/2020, bình quân huyện đạt được 14,08 tiêu chí/xã; trong đó có 07 xã đạt 19 tiêu chi; có 02 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; có 16 xã đạt từ 10 - 16 tiêu chí.

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn