Chọn đúng tiêu chí ưu tiên, Mường Ảng chuyển mình

KTNT Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong XDNTM, đặc biệt là tiêu chí thủy lợi.

t26.JPG
Trung tâm văn hóa - thể thao xã Ảng Cang.

Đẩy mạnh tái cơ cấu

Trải qua 10 năm XDNTM, đến nay, Mường Ảng đã có 01/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đó là xã Ẳng Nưa); các xã còn lại đều đạt từ 5 tiêu chí trở lên; bình quân các xã đạt 8,6 tiêu chí, tăng 3,9 tiêu chí so với giai đoạn 2010-2015.

Công tác phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, tạo điều kiện để chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, nhân dân địa phương đã tập trung vào việc phát triển những loại cây trồng mà huyện có thế mạnh như: cà phê, lúa nước, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất, chăn nuôi gia súc,...

Huyện cũng vận động khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích lúa nương và các loại cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, chu kỳ khai thác dài. Đến nay, việc chuyển đổi cơ cấu đã đạt được một số kết quả tích cực, tổng diện tích cà phê toàn huyện đạt gần 3.400ha, diện tích cây có hạt trên 4.200ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt  18.523 tấn; diện tích cây ăn quả các loại như bưởi, cam, chanh leo đạt 150ha; tổng đàn gia súc, gia cầm cũng tăng mạnh, gia súc đạt 56.037 con, gia cầm đạt 220.265 con.

 

t27.JPG
Mương dẫn nước tại xã Ảng Cang được xây dựng kiên cố.

 

Sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân không ngừng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,7 triệu đồng/người, tăng 5,7 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu năm 2019 còn 40,36%, giảm 20,97% so với năm 2015.

Lấy công tác thủy lợi làm điểm sáng

Ông Lù Văn Cường, Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Để sản xuất phát triển, yếu tố nước tưới là rất quan trọng, vì thế trong quá trình XDNTM, lãnh đạo huyện luôn chỉ đạo các xã, các phòng ban chuyên môn coi trọng xây dựng kênh mương, hồ đập, đảm bảo dẫn nước tốt, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho bà con nông dân. Bởi vậy, các công trình thủy lợi đã được chú trọng đầu tư nâng cấp và xây dựng mới khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân; tỷ lệ diện tích lúa 2 vụ được tưới tiêu chủ động đạt 93,8%, tỷ lệ diện tích lúa 1 vụ được tưới tiêu chủ động đạt trên 50%; tỷ lệ đất nương, đất bãi phải có bờ đạt gần 60%; toàn huyện có 9/9 xã đạt tiêu chí số 3 (thủy lợi), tất cả các xã đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định phòng chống thiên tai tại chỗ.

Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Ảng Cang chia sẻ: Ảng Cang là một xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn trên 50%, thu nhập bình quân khi ấy chỉ đạt 6,2 triệu đồng/người/năm. Sau 10 năm xây dựng NTM, hôm nay, xã chúng tôi đã đạt 9/19 tiêu chí, một số tiêu chí còn lại cũng gần đạt; đặc biệt là hệ thống kênh mương đã đạt 95,32%; tỷ lệ đất trồng lúa 2 vụ được tưới tiêu chủ động đạt 95,83%, lúa 1 vụ tưới tiêu chủ động đạt 50%; đất nương, đất bãi phải có bờ đạt 81%.

Với việc xác định được rõ những khó khăn và tìm cách thực hiện tốt từng tiêu chí của chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng trong những năm qua, tin tưởng thời gian tới, nơi đây sẽ có thêm nhiều tiêu chí được làm tốt như điểm sáng về công tác thủy lợi. Có như vậy, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có thêm 2 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đạt tối thiểu từ 7 tiêu chí trở lên, trung bình các xã đạt 11,7 tiêu chí/xã sẽ thành hiện thực.

 

 

 

 

Đình Hợi

Ý kiến của bạn