Công bố đạt chuẩn NTM cho 2 xã tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

KTNT UBND các huyện Phong Điền và Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức lễ công bố xã Phú Lương (Phú Vang) và xã Điền Môn (Phong Điền) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Theo đó, vào sáng ngày 29/12, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức lễ công bố xã Điền Môn đạt chuẩn NTM năm 2020.

 

Xã Điền Môn (Phong Điền) được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.
Xã Điền Môn (Phong Điền) được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.

 

Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nông nghiệp được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã Điền Môn. Do đó, địa phương này đã chú trọng liên kết bao tiêu sản phẩm lúa RVT với diện tích 9ha. Thực hiện mô hình khảo nghiệm các loại giống lúa mới để nâng cao năng suất sản lượng và giá trị kinh tế; năng suất lúa bình quân đạt 60,4 tạ/ha, sản lượng 3.708 tấn, đạt 100,6 % so với kế hoạch…

Cũng trong quá trình này, xã Điền Môn đã huy động tổng hợp các nguồn lực được hơn 99 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân tham gia đóng góp hơn 17 tỷ đồng (chiếm 17,7%) và vốn từ đầu tư toàn xã hội là hơn 38 tỷ đồng (chiếm 39%)…

Liên quan đến công tác này, chiều ngày 24/12, UBND huyện Phú Vang đã tổ chức lễ công bố xã Phú Lương đạt chuẩn NTM năm 2020.

 

Xã Phú Lương (Phú Vang) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Xã Phú Lương (Phú Vang) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

 

Xã Phú Lương đã bắt đầu xây dựng NTM từ 6 chỉ tiêu vào năm 2011, đến nay, cùng với việc hoàn thành 19/19 chỉ tiêu NTM xã Phú Lương đã huy động tổng hợp các nguồn lực được hơn 88 tỷ đồng và huy động được 231 ngày công, vận động nhân dân hiến được hơn 15.000m2 đất và hơn 5.000 cây lâu năm các loại; các công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM giảm còn 3,7%...

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn