Đắk Nông có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Hội đồng thẩm định xét công nhận nông thôn mới (NTM) tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức họp xét công nhận đạt chuẩn NTM đối với 7 xã và thành phố Gia Nghĩa.

Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận 7 xã NTM năm 2020 gồm: Đắk Lao và  Đắk R’la (Đắk Mil); Thuận Hà (Đắk Song); Quảng Khê (Đắk Glong); xã Cư K'nia và xã Ea Pô (Cư Jút); Đắk Sôr (Krông Nô).

Theo đánh giá, các xã đều nỗ lực, quyết tâm cao và phát huy lợi thế, khắc phục những khó khăn để thực hiện xây dựng NTM. Các xã đã linh động trong tổ chức sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo… Sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ tại 7 xã ngày càng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến cuối năm 2020, các xã đều đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Các thành viên tiến hành bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Các thành viên tiến hành bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trên cơ sở thảo luận, xem xét và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2020.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã thẩm tra, đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Đến cuối năm 2020, thành phố Gia Nghĩa có 2 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 100%). Qua kết quả thẩm tra, đối chiếu với các quy định, Hội đồng thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn xây dựng NTM năm 2020.

 

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn