Đắk Nông phát hiện gần 800 vụ vi phạm lâm luật

KTNT Trong năm 2020, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phối hợp kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 792 vụ vi phạm lâm luật, trong đó tổng số vụ đã xử lý 761 vụ.

 

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 747 vụ, xử lý hình sự 10 vụ, chuyển hồ sơ tiếp tục điều tra 4 vụ. Lâm sản tịch thu khoảng 527 m3 gỗ các loại. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ vi phạm giảm 8,43%, trong đó tổng số vụ phá rừng giảm 7,21% và diện tích thiệt hại giảm 20,54%.

Phá rừng trái pháp luật chủ yếu diễn ra tại các huyện Đắk G’long, Đắk Song; các chủ rừng để xảy ra nhiều vụ vi phạm lâm luật gồm: Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao, Công ty TNHH MTV LN Đắk Hòa, HTX NN DVTM Hợp Tiến, Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn.

 

Một vụ phá rừng xảy ra tại khu vực do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý vào cuối năm 2020.Một vụ phá rừng tại khu vực do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý xảy ra vào cuối năm 2020.Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất tuy được kiểm soát song vẫn còn xảy ra tại huyện Đắk G’long, Đắk Song, Tuy Đức… nhất là đối với diện tích rừng thông dọc Quốc lộ 14 và 28. Việc bồi thường thiệt hại đối với diện tích rừng bị phá tại các dự án nông lâm nghiệp chưa được giải quyết. Phần lớn diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp đang bị các đối tượng lấn chiếm trái phép chưa được xử lý.

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, ngành nông nghiệp Đắk Nông đề ra mục tiêu thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý các vấn đề còn tồn tại về bồi thường thiệt hại rừng, thuê rừng, giao khoán, xâm chiếm đất rừng.

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn