Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020 | 23:54

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT

Liên quan tới việc UBND tỉnh Tuyên Quang thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu có nhiều dấu hiệu vi phạm, trong đó, Sở TN&MT là đơn vị tham mưu, cần phải làm rõ trách nhiệm.

20191127_234950.jpg
Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang biện minh 5.000m2 đất UBND tỉnh cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV là đất phi nông nghiệp.
 

Biến đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp

Về nguồn gốc 5.000m2 đất tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) mà UBND tỉnh Tuyên Quang thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, theo tài liệu mà Báo Kinh tế thu thập được thì đây là đất nông nghiệp chưa được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Cụ thể, theo Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi và giao đất xây dựng công trình: Trạm trình diễn khuyến nông huyện Chiêm Hóa thì tổng diện tích thu hồi là 17.537,0m2, trong đó có tới 16.011,0m2 là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp là 1.380m2, đất chưa sử dụng 146m2.

Tỉnh Tuyên Quang giao cho UBND huyện Chiêm Hóa 15.800m2 sử dụng vào mục đích xây dựng trạm trình diễn khuyến nông huyện Chiêm Hóa (Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi trồng thủy sản - PV); 1.737m2 đất còn lại giao cho xã Phúc Thịnh quản lý làm hành lang giao thông. 

20191127_234926.jpg

31.jpg

UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Chiêm Hóa khẳng định 5.000m2 cho thuê là đất nông nghiệp.

 

Như vậy, 15.800m2 đất UBND tỉnh Tuyên Quang giao để xây dựng trạm trình diễn khuyến nông huyện Chiêm Hóa gần như là 100% là đất nông nghiệp.

Đến ngày 25/12/2013, Sở TN&MT thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 769786 cho Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa.

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc làm sai trái của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã bị phơi bầy.

Thứ nhất,  Văn bản số 2928/UBND-CN ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý chủ trương để Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh khẳng định rõ, 5.000m2 đất, hiện trạng là đất trồng lúa nước do Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa quản lý và sử dụng.

Thứ hai, Văn bản số 952/UBND-TNMT, ngày 26/7/2019, của UBND huyện Chiêm Hóa do ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện ký tiếp tục khẳng định hiện trạng sử dụng đất là đất chuyên trồng lúa nước. 

gcn.jpgKhi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?!

 

Như vậy, 5.000m2 đất UBND tỉnh Tuyên Quang cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh là đất nông nghiệp. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu phải chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp.

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa không đúng về thực trạng đất, cũng như tham mưu để tỉnh thu hồi, giao đất cho doanh nghiệp xây dựng công trình khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Cần xử lý đơn vị tham mưu

Ngày 18/6/2019, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang có tờ trình gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV (số 14, Phan Đình Phùng, tổ 1, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang) thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Sau khi nhận được tờ trình, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản giao cho UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính bổ sung ý kiến về việc thu hồi trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

31.jpg
4.jpg

 5.jpg

 61.jpg

UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính đều đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định;  còn Sở TN&MT lại một mực đề xuất cho thuê.

 

Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ hiện trạng sử dụng đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (theo Văn bản 2892/UBND-CN ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh thì hiện trạng là đất lúa), đề xuất báo cáo ủy ban theo quy định.

Ngày 19/7/2019, Sở Tài chính có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang có ý kiến, tại khoản 6, Điều 11, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công: “Việc tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và quy định tại Điều 24, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP…”.

Ngày 26/7/2019, UBND huyện Chiêm Hóa cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đối với diện tích 5.000m2 thu hồi của Trạm Khuyến nông, đề nghị được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 11, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Như vậy, UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính đều đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, Sở TN&MT vẫn một mực đề xuất cho thuê. 

20191204_140233.jpg

 20191204_140228.jpg

 Trong khi 5.000m2 đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng  thì Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đã ngang nhiên thi công xây dựng cửa hàng xăng dầu.

 

Vậy, UBND huyện Chiêm Hóa và Sở Tài chính cho ý kiến đúng hay Sở TN&MT tham mưu đúng? Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ, xử lý nghiêm đơn vị tham mưu, kiến nghị không đúng.

 

Không phải địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 18/9/2019, Sở TN&MT có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu được Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đề xuất đầu tư theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư, thực hiện tại địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 110, Luật Đất đai năm 2013, hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) tại Văn bản 1281/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 7/9/2015, thì việc thực hiện dự án sản xuất kinh doanh (xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu) trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không thuộc trường hợp phải giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Hảo, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, cho biết, theo Quyết định 582/QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Chiêm Hóa có 20 xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, Phúc Thịnh không nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn. Thôn Phúc Tâm cũng không phải là thôn đặc biệt khó khăn. Huyện Chiêm Hóa cũng không phải là huyện 30a.

Như vậy, 5.000 m2 mà tỉnh Tuyên Quang giao cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. 

10.jpg
 UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở chủ động làm việc và có văn bản phúc đáp Báo Kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, đến ngày 3/1/2020, báo vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản hay phản hồi nào từ Sở TN&MT Tuyên Quang.

 

Liên quan tới phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn, ngày 21/11/2019, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản giao  Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Chiêm Hóa và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chủ động liên hệ làm việc và có văn bản phúc đáp phóng viên Báo, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Tuy nhiên, đến ngày 3/1/2020, Báo Kinh tế nông thôn vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản hay phản hồi nào của Sở TN&MT. Qua đây cho thấy sự chậm chễ, thiếu trách nhiệm của Sở NT&MT Tuyên Quang trong việc cung cấp thông tin và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
 • Khánh Hòa: Hàng trăm nhà yến nằm trong vùng không được phép nuôi

  Khánh Hòa: Hàng trăm nhà yến nằm trong vùng không được phép nuôi

  UBND Khánh Hòa đang rốt ráo yêu cầu các cơ sở chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi ký cam kết ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở chăn nuôi trước ngày 1/1/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh này.

 • Cảnh giác khi mua lúa giống trên mạng xã hội

  Cảnh giác khi mua lúa giống trên mạng xã hội

  Được quảng cáo trên mạng Facebook là giống lúa “siêu” năng suất, “siêu”chất lượng nhưng khi mua về gieo cấy, đến ngày thu hoạch đợi mãi không thấy lúa trổ bông. Nhiều người đã phải ngậm "trái đắng" khi bỏ ra số tiền lớn nhưng sản phẩm nhận được chỉ là giống cây giả, kém chất lượng.

 • Nuôi trồng thuỷ sản thiếu bền vững, trách nhiệm thuộc về ai?

  Nuôi trồng thuỷ sản thiếu bền vững, trách nhiệm thuộc về ai?

  Sáng 10/7, tiếp tục ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, sau phần báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Top