Để xảy ra phá rừng, 6 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

KTNT Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm để xảy ra 02 vụ phá rừng nghiệm trọng ở huyện Đông Giang và Nam Giang, thuộc tỉnh Quảng Nam.

Chiều 4/4, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã ký các quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với 6  cán bộ kiểm lâm địa bàn quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn (Đông Giang) và Nam Sông Bung (Nam Giang).
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác kiểm tra địa điểm phá rừng phòng hộ Sông Kôn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác kiểm tra địa điểm phá rừng phòng hộ Sông Kôn.

 

Rừng lim cổ thủ ở xã Chà Val, huyện Nam Giang bị lâm tặc tàn phá.
Rừng lim cổ thủ ở xã Chà Val, huyện Nam Giang bị lâm tặc tàn phá.

 

Vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Lu và Jơ Ngây, thuộc rừng phòng hộ Sông Kôn, huyện Đông Giang: Ông Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 3, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Kôn và ông Đặng Thi, Kiểm lâm địa bàn xã Tà Lu bị đình chỉ công tác 1 tháng. Lý do, 02 cán bộ này, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để lâm tặc phá 33 cây rừng, với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6m3 gỗ các loại.
 
Còn vụ phá rừng tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tại Khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ông A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm QLBVR Chà Vàl, BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung, ông Trần Kim Hoàng, Phụ trách Trạm QLBVR Tà Pơ, BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung; ông Nguyễn Nhị, Kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl và ông Nguyễn Trường Tiến, kiểm lâm địa bàn xã Tà Pơ bị đình chỉ công tác 1 tháng. Với lý do, do không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy vụ chặt phá có 33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào bị triệt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 235m3.
 
Trước đó, Báo KTNT đã có các bài phản ánh lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ Sông Kôn…
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn