Địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

KTNT Thị xã Hương Thủy trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1972/QĐ-TTg công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. 

Giai đoạn 2021-2025, thị xã Hương Thủy phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường.
Giai đoạn 2021-2025, thị xã Hương Thủy phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường.

 

Thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó, 3 xã được công nhận NTM từ năm 2015, gồm Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa. Qua 10 năm xây dựng NTM, bên cạnh 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và không có nợ đọng xây dựng cơ bản, từ nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là nguồn vốn của nhân dân và của các HTX nông nghiệp đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị xã phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường; các xã Thủy Tân, Dương Hòa và Phú Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao... Hương Thủy đã và đang tập trung đầu tư các chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, khắc phục triệt để một số vấn đề liên quan đến quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư, bảo vệ môi trường...

Thời gian qua, Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt một số kết quả tích cực, như: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về xây dựng NTM đã có những chuyển biến khá sâu sắc và rõ nét; đã huy động hệ thống chính trị các cấp tham gia thực hiện chương trình; hình thành được bộ máy tổ chức từ tỉnh xuống cấp huyện, xã, thôn, bản; đời sống của đồng bào nông thôn từng bước được nâng cao cải thiện một phần nhờ vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM…

Ngoài thị xã Hương Thủy đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, huyện Quảng Điền cũng đã có 10/10 xã đạt chuẩn NTM. Quảng Điền đã hoàn thiện hồ sơ thẩm tra cấp tỉnh và trình Trung ương xem xét thẩm định.

Được biết, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo các các đơn vị tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn