Diễn đàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả

KTNT Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được giới thiệu về những chủ trương, định hướng và chính sách trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tình hình, kết quả chuyển đổi đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao tại các tỉnh phía Bắc và tại Thái Bình; một số mô hình chuyển đổi tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.
 
Để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đại biểu tham gia diễn đàn đồng tình với các nhóm giải pháp, trong đó các địa phương cần tập trung chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền và có những chủ trương, chính sách cụ thể đến người dân. Ngành Nông nghiệp rà soát, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch vùng sản xuất các chủng loại cây trồng phù hợp với địa phương; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; bố trí thời vụ gieo trồng; lựa chọn giống cây bảo đảm chất lượng…
 
Các chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp giải đáp câu hỏi tại diễn đàn.
 
 
Các chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi liên quan đến phòng, trừ sâu bệnh gây hại cây ăn quả; quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với chuyển đổi cơ cấu cây trồng…
 
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp là hoạt động được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các địa phương tổ chức thường xuyên trong nhiều năm nhằm giúp nông dân, doanh nghiệp tiếp cận khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như những cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
 
Trước đó, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và nông dân của 8 tỉnh đã đi thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 
 
 

Hà Nam.

Ý kiến của bạn