Diễn Tân phấn đấu cán đích năm 2019

KTNT Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền và người dân Diễn Tân (Diễn Châu - Nghệ An) đã nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh nội lực để XDNTM. Đến hết năm 2018, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.

  • Mong được vay nguồn xi măng để hoàn thiện tiêu chí giao thông, thủy lợi
tr15t.jpg
Trường Mầm non xã Diễn Tân phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

 

Đồng Lòng

XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Để thực hiện chương trình hiệu quả, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của Đảng bộ và chính quyền địa phương, động lực quan trọng không thể thiếu là phát huy nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân.

Ở xã Diễn Tân, vai trò, ý nghĩa của sức dân đã được thể hiện một cách sinh động trong suốt quá trình XDNTM  thời gian qua.

Để tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cho người dân, chủ thể của phong trào XDNTM, công tác thông tin tuyên truyền được xã Diễn Tân triển khai đến từng xóm, tổ tự quản, từng hộ gia đình bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đảng bộ và chính quyền xã không thụ động trông chờ vào nguồn vốn cấp trên mà xác định tiêu chí rõ ràng, cái nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường và quê hương ngày một giàu đẹp.

Vì thế, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân được Đảng ủy và chính quyền xã coi trọng. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Hàng năm, UBND xã Diễn Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất và phát triển các ngành nghề mới trên địa bàn; tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển như: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo nhiều mối quan hệ về thương mại, mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ để tăng thu nhập cho nhân dân...

Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 28 triệu đồng/người/năm; dự kiến năm 2020 là 35 triệu đồng/người.

Hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2019

Ông Đậu Công Triều, Chủ tịch UBND xã, phấn khởi cho biết: “Không chỉ lĩnh vực kinh tế có bước tiến quan trọng mà các lĩnh vực xã hội khác cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Nhất là lĩnh vực giáo dục và y tế đã có sự chuyển biến trông thấy về chất lượng. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đề án phát triển giáo dục; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra nên chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu. UBND xã cùng các trường học luôn chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ cho dạy và học ngày càng tốt hơn. Diễn Tân có 3 điểm trường: Mầm non, Tiểu học và THCS, đều được công nhận là trường chuẩn Quốc gia; đang phấn đấu xây dựng chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 trường mầm non”.

Điểm thuận lợi trong quá trình XDNTM ở Diễn Tân là sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của người dân. Do đó, công tác xã hội hóa nguồn vốn thực hiện các tiêu chí khá tốt, người dân đồng thuận góp sức, góp của cùng chính quyền XDNTM, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Có thể nói đây là thành công của Diễn Tân trong thời gian qua. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương.

“Để Diễn Tân sớm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, rất mong UBND huyện, tỉnh xem xét cho xã được vay nguồn xi măng của Nhà nước, mong sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa để xã hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2019”, ông  Triều kiến nghị.

 

 

Thu Hiền

Ý kiến của bạn