Dự án BT gần 10.000 tỷ đồng ở Thái Nguyên: UBND tỉnh “vượt mặt” HĐND?

KTNT Khi HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa có Nghị quyết thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án nhưng UBND tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư đã tiến hành khởi công, thi công 2/9 dự án.

Dư luận cho rằng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã “vượt mặt” HĐND tỉnh?

1.jpg
2.jpg
Tờ trình của UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án.

Ngày 23/10/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có Tờ trình 167/TTr-UBND gửi vác vị đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, gồm 9 dự án thành phần.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 2663/BC-SKHĐT ngày 23/10/2017, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu gồm 9 dự án thành phần.

Dự án có tổng mức đầu tư 9.811,6 tỷ đồng, thuộc nhóm A, thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhưng do điều kiện khó khăn về tài chính của Trung ương, khó có cơ sở để thực hiện dự án nhóm A.

Để đảm bảo quá trình thẩm định, phê duyệt thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu tiến độ, thuận lợi trong quá trình thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đồng ý chủ trương đổi tên “Dự án” thành “Đề án” (tại Kết luận số 59-KL/TU ngày 7/10/2016) và Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương đổi tên “Dự án” thành “Đề án” (tại Văn bản số 320/HĐND-KTNS ngày 11/10/2016).

3.jpg

Mặc dù chưa đề xuất chuyển từ Dự án thành Đề án nhưng trước đó gần 1 năm, UBND tỉnh Thái Nguyên “vượt mặt” HĐND tỉnh tiến hành khởi công, thi công dự án.

 

Theo quy định, sau khi Thường trực HĐND tỉnh có chủ trương đổi tên “Dự án” thành “Đề án”, UBND tỉnh phải báo cáo HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 được vì nhà đầu tư chưa hoàn thiện được giải pháp kỹ thuật tối ưu, số liệu của Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa chính xác; do chưa có quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, điều chỉnh địa giới hành chính về phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên. Sau khi có các quy hoạch trên phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đề án cho phù hợp theo quy định.

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị HĐND xem xét thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên gồm 9 dự án thành phần.

Đề nghị thay thế Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh. Tờ trình này thay thế Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh.

4.jpg
Dự án số 1 và số 5 được khởi công từ ngày 25/12/2016 nhưng đến ngày 23/7/2018 mới ký hợp đồng BT.

 

Như vậy, đến ngày 23/10/2017, HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa có Nghị quyết thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên gồm 9 dự án thành phần.

Vậy cơ sở nào UBND tỉnh Thái Nguyên cùng chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 khởi công, thi công 2/9 dự án vào ngày 25/12/2016? Có phải UBND tỉnh Thái Nguyên cố tình “vượt mặt” HĐND tỉnh Thái Nguyên?

Đặc biệt, UBND tỉnh Thái Nguyên biết rất rõ, 2/9 dự án khởi công, thi công khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt, chưa ký hợp đồng BT, Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) chưa được phê duyệt.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn