Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk bổ nhiệm cán bộ trái quy định?

KTNT Chúng tôi nhận được đơn thư của bà Phạm Thị Tâm, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tố cáo việc ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm cán bộ trái quy định của nhà nước.

Theo đơn thư, bà Phạm Thị Tâm cho biết, bà đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk lên UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk trái quy định nhà nước.

befb3bda2751d10f8840.jpg
9599d4aec8253e7b6734.jpg
283a719d6c169a48c307.jpg
Đơn thư của bà Phạm Thị Tâm tố cáo ông Nguyễn Hoài Dương bổ nhiệm cán bộ trái quy định

 

Ngày 12/01/2021, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 52/QĐ-SNN về việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Đây là việc bổ nhiệm trái quy định của nhà nước.

Ông Mai Thành Trung tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông - lâm năm 2003 tại Ñại học Tây Nguyên. Theo quy định của nhà nước, ông Mai Thành Trung không đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng theo điều 3, Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ và Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ. “Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP”. Cụ thể , Điều 21: Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

  1. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
  2. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm: Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;”….

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk vẫn ban hành Quyết định số 52/QĐ-SNN ngày 12/01/2021 do ông Nguyễn Hoài Dương ký về việc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với công chức. Đây là việc có biểu hiện tiêu cực trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức.

17b7447f58f4aeaaf7e5.jpg
Quyết định bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk do ông Nguyễn Hoài Dương ký

 

Bà Phạm Thị Tâm nhận được thông báo số 105/TB - UBND ngày 18/8/2021 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Bà Tâm không đồng ý vì lý do sau: Trong nội dung thông báo số 105/TB -UBND, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk không thụ lý đơn với lý do là ông Mai Thành Trung có bảng kết quả học tập các môn: nguyên lý kế toán, kế toán nông lâm và quá trình công tác từ năm 2006 đến 2020 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đây là việc hoàn toàn trái quy định vì ông Mai Thành Trung không hề tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Còn trong chương trình học của ông Trung có học một số môn kế toán là việc không liên quan. Không chỉ ngành kinh tế nông lâm thuộc Ñại học Tây Nguyên mà có rất nhiều các ngành học của các trường khác trên cả nước vẫn học các môn kế toán trong chương trình học.

9190e8adf42602785b37.jpg
3887c0a9dc222a7c7333.jpg
Thông báo trả lời "có vấn đề" của UBND tỉnh Đắk Lắk cho bà Phạm Thị Tâm khi vẫn cho rằng việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung là đúng.

 

Theo tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng không có quy định  học chuyên ngành khác có xác nhận môn học. Thêm vào đó, Bảng kết quả học tập và bằng tốt nghiệp đại học của ông Mai Thành Trung ghi rất rõ là ngành đào tạo ngành kinh tế nông lâm, không có từ nào thể hiện định hướng chuyên ngành kế toán. Như  vậy, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk áp dụng quy định “riêng”, không tuân theo quy định của nhà nước về việc bổ nhiệm kế toán trưởng cho ông Mai Thành Trung.

8a640b6415efe3b1bafe.jpg
Bảng điểm học tập của ông Mai Thành Trung tại Ñại học Tây Nguyên

 

Các môn học kế toán mà ông Mai Thành Trung đã học không thể dùng để áp dụng điều kiện để bổ nhiệm công chức kế toán trưởng. Việc làm của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk là làm trái quy định của nhà nước. Với cương vị là Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Hoài Dương đúng ra phải hiểu được quy định khi ra Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk đối với ông Mai Thành Trung. Nhưng đằng này, ông đã làm trái quy định, liệu ông Nguyễn Hoài Dương có hiểu rõ được quy định, hoặc biết mà vẫn nhắm mắt bổ nhiệm bừa!?

90e5f1c5ed4e1b10425f.jpg
Chi Cục kiểm lâm Đắk Lắk - nơi ông Mai Thành Trung được bổ nhiệm kế toán trưởng

 

Bà Tâm chỉ tố cáo việc bổ nhiệm kế toán trưởng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT không đúng tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng chứ không đề cập đến thẩm quyền và trình tự thủ tục nhưng Sở Nội vụ lại tham mưu cho UNBD tỉnh trả lời là bổ nhiệm đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định tại điều 5 và điều 7 Thông tư số 04 /2018 của Bộ Nội  vụ. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk liệu có bao che cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk?

Các cơ quan liên quan cần vào cuộc, làm rõ việc làm trái quy định của nhà nước đối với ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk trong việc bổ nhiệm ông Mai Thành Trung làm kế toán trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk. Không lẽ tỉnh Đắk Lắk không còn ai đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng tại Chi Cục Kiểm lâm?

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên tới bạn đọc.

 

Nhóm PV

Ý kiến của bạn