Giao thông nông thôn, đòn bẩy để Chấn Hưng phát triển kinh tế - xã hội

KTNT Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, chung sức làm đường giao thông nông thôn.

t17d.JPG
Đường giao thông trên địa bàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp.

 

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, cấp ủy và chính quyền xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Giao thông đi trước

Theo ông Vũ Xuân Minh, Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2019, bộ mặt nông thôn  thay đổi đáng kể.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hệ thống giao thông đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Chấn Hưng xác định việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) là nhiệm vụ quan trọng, phải đi trước.

Bước đầu việc vận động bà con góp công, góp của làm đường GTNT cũng gặp nhiều trở ngại. Nhưng với cách làm dân chủ công khai, tổ chức họp bàn, đảm bảo minh bạch… nên bà con dần hiểu được tầm quan trọng của giao thông, nhiệt tình ủng hộ.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia làm đường GTNT, hệ thống GTNT trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện và kiên cố hóa theo quy hoạch, có tác động tích cực trong phong trào XDNTM. Xã có 7 thôn, đến nay các tuyến đường giao thông nông thôn đều được đầu tư bê tông hóa, đạt 100%; đường giao thông trục xã được bê tông hóa đạt chuẩn 3,8km, đường giao thông trục thôn được bê tông hóa đạt chuẩn trên 10 km, đạt 100%; đường ngõ xóm bê tông hóa đạt chuẩn 10,5km, đạt 100%; đường trục chính nội đồng cũng được quan tâm đầu tư bê tông hóa đạt chuẩn 7,8km. Hệ thống rãnh thoát nước được đầu tư xây mới 10,5km.

Lan tỏa điểm sáng GTNT

Phong trào làm đường GTNT ở Chấn Hưng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, cùng sự đầu tư hỗ trợ từ tỉnh (toàn bộ vật liệu như xi măng, gạch, sắt thép…); người dân đóng góp công sức. Đặc biệt, những năm gần đây, phát triển GTNT trở thành một trong những phong trào được các ngành, đoàn thể địa phương tham gia hưởng ứng tích cực.

Một trong những yếu tố thành công trong phát triển GTNT ở Chấn Hưng là, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn, xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, vận dụng sáng tạo quy chế dân chủ ở cơ sở, phổ biến về quy trình kỹ thuật thi công và xây dựng đường GTNT. Phổ biến kinh nghiệm hay, biện pháp tốt, các điển hình tiên tiến trong phát triển GTNT. Người dân đã thấy được làm đường giao thông là làm cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, từ đó huy động được tối đa sự đóng góp công sức của nhân dân nơi có công trình đường giao thông đi qua.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chứng kiến những đổi thay của mảnh đất Chấn Hưng, đời sống hôm nay của người dân ngày càng được cải thiện.  Với tinh thần phát huy nội lực, vai trò làm chủ của nhân dân, hy vọng rằng những con đường GTNT ở Chấn Hưng sẽ là điểm sáng lan tỏa rộng trên địa bàn…

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn