Hà Nam có 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021

KTNT Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đã rà soát và đăng ký cho 7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Đại dịch Covid - 19 làm cho tình hình kinh tế ở nhiều tỉnh, thành gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng thuận của người dân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh Hà Nam vẫn được triển khai quyết liệt. Giai đoạn 2021 -2025, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Nam đã rà soát và đăng ký cho 7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.
 
Đó là xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân; xã Vũ Bản, huyện Bình Lục; xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm; xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên; xã Liêm Tiết và xã Kim Bình của TP Phủ Lý. Trong 7 xã trên thì có 2 xã đăng ký tiêu chí nổi trội về văn hóa, 2 xã đăng ký lĩnh vực nổi trội hình thức sản xuất và 3 xã mẫu về lĩnh vực y tế- giáo dục.

 Tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

 

Qua đánh giá, đây là những địa phương có số chỉ tiêu NTM kiểu mẫu đạt chuẩn cao, nhiều địa phương đã đạt 10-11/13 chỉ tiêu cần có theo quy định.
 
Để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng NTM kiểu mẫu. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, đặc biệt là các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, xử lý rác thải đúng quy định, tích cực trồng hoa dọc các tuyến đường, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh chung. Đối với thành viên BCĐ cần bám sát các tiêu chí được giao phụ trách, hướng dẫn các xã hoàn thiện tiêu chí, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại.
 
Như vậy, đến nay Hà Nam đã công nhận cho 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong các năm 2019 và năm 2020. 4 địa phương là các  xã Liêm Phong, Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm; xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân; xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các cấp để sớm trình hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.
 
 
 

Hà Nam.

Ý kiến của bạn