Hà Tĩnh: Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 76,987 tỷ đồng XDNTM

KTNT Thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có 21 đơn vị đỡ đầu 21 xã XDNTM, với tổng kinh phí hỗ trợ, lồng ghép khoảng 76,987 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình XDNTM năm 2017 trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa kéo dài, bão lũ .. đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, các địa phương, sở ngành ở Hà Tĩnh đang nỗ lực lớn, tập trung cao để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đến nay, các chỉ tiêu, kế hoạch 2017 đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM tăng thêm ít nhất 18 xã, dự kiến năm 2017 có thêm 22-25 xã đạt chuẩn NTM, đạt từ 122% đến 138% kế hoạch; dự kiến có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 100% kế hoạch).

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà xây dựng NTM.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đều vào cuộc quyết liệt, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017, nổi bật như: Thượng Lộc (Can Lộc); Thạch Hương, Thạch Thắng (Thạch Hà); Xuân Hải, Xuân Lam (Nghi Xuân); Đức Lạc (Đức Thọ); Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh); Cẩm Minh (Cẩm Xuyên); An Lộc (Lộc Hà)...

Thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có 21 đơn vị đỡ đầu 21 xã XDNTM, với tổng kinh phí hỗ trợ, lồng ghép khoảng 76,987 tỷ đồng. Hoạt động đỡ đầu đã mang lại kết quả tích cực, tạo nguồn lực và động lực góp phần quan trọng thúc đẩy Chương trình XDNTM.

Theo ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đều vào cuộc quyết liệt, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm. Đặc biệt, hoạt động đỡ đầu của các đơn vị, doanh nghiệp và sự phối hợp của các địa phương đã mang lại kết quả khả quan, tạo nguồn lực và động lực XDNTM.

Trà Giang

 

KTNT

Ý kiến của bạn