Hà Tĩnh có huyện Nông thôn mới đầu tiên

KTNT Đến nay, Nghi Xuân đã có 17/17 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh thông tin với KTNT, Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định BCĐ Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua tại Hà Nội 100% phiếu đã đồng ý công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM năm 2018; đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đối với huyện này.
 
nx1.jpg
100% phiếu Hội đồng thẩm định BCĐ Trung ương đã đồng ý công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM năm 2018
Trước đó, đoàn công tác Văn phòng NTM Trung ương đã có chuyến làm việc tại Nghi Xuân để thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện này. Sau khi thi sát một số xã, các thành viên HĐTĐ đánh giá rất cao cách làm NTM của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Nghi Xuân nói riêng. Ở đây sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hết sức mạnh mẽ, tạo bước đi vững chắc trong xây dựng vườn mẫu, thôn kiểu mẫu và xã kiểu mẫu. Đặc biệt, qua lấy ý kiến thăm dò của 9.537/28.458 hộ dân với 9 nội dung xây dựng huyện NTM, tỷ lệ hài lòng đạt tới 34%, cao hơn hẳn so với mức quy định (từ 20 - 25%).
 
nx7.jpg
Khu dân cư kiểu mẫu Hương Mỹ - Xuân Mỹ
nx10.jpg
Mô hình trồng rau sạch của HTX An Tâm Farm - xã Xuân Hải
“Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh. Dựa trên những tiềm năng lợi thế và các làm sáng tạo, huyện cần đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành huyện NTM văn hóa kiểu mẫu của cả nước”, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh văn phòng điều phối NTM Trung ương nhấn mạnh.
 
nx3.jpg

Nghi Xuân phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới về văn hóa của cả nước

 
Trong 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ đồng…
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn