Hà Tĩnh đề nghị Trung ương công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT 100% thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu đề nghị Trung ương công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiều 16/4, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Trước đó, trên cơ sở đề xuất của huyện Cẩm Xuyên và qua báo cáo thẩm tra của các sở, ngành, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, địa phương đã hoàn thành hồ sơ, đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định của Trung ương.
 
 
ht9.jpg
Huyện Cẩm Xuyên đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM.
Theo đánh giá của các sở, ngành, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, huyện Cẩm Xuyên đã có quyết tâm chính trị cao, phát huy tiềm năng lợi thế, đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 
Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh, đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển theo hướng tích cực, phát triển theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo 3,41%.
 
Với phương châm “cả huyện chung tay, chung sức xây dựng NTM”, nhiều năm qua, cả hệ thống chính trị và người dân Cẩm Xuyên đã đồng lòng, góp sức triển khai thực hiện các tiêu chí NTM. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM, 100% số xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 83 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, hơn 1.400 vườn mẫu.
 
g90.jpg
Trong quá trình xây dựng NTM, Cẩm Xuyên đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.
 
 
Trong quá trình xây dựng NTM, ngoài tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, địa phương đã khai thác tiềm năng, lợi thế của 3 vùng sinh thái để phát triển sản xuất, hình thành được nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.
 
cx7.jpg
100% thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM.
 
 
Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả chung xây dựng NTM của huyện đạt 98,8%. Để xây dựng đạt chuẩn huyện NTM, các địa phương đã huy động đủ nguồn lực, đảm bảo không có nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
Kết quả, 100% thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM.
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn