Hà Tĩnh: Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2018

KTNT Từ ngày 21/6 - 26/6, Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá các xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018 theo Quyết định QĐ 1667/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, thẩm định tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018.

Theo đó Các xã được thẩm định đợt này gồm: Cẩm Minh, Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên); Đức Liên (Vũ Quang); Đức Lạc, Đức Nhân (Đức Thọ); Phú Gia (Hương Khê) và Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh).
 
ntm5.jpg
Quan điểm của Ban chỉ đạo NTM tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn liên ngành là: đánh giá, thẩm định đảm bảo chính xác, khách quan...
Đây là 7/9 xã đã được thẩm định để xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 nhưng chưa đạt. 6 tháng đầu năm 2018, các xã này đã nỗ lực phấn đấu, bổ sung, hoàn thành các tiêu chí và được UBND các huyện đề xuất thẩm định trong đợt 1/2018.
 
ntm2.jpg
Vườn mẫu bà Đoàn Thị Huệ, thôn Thị Hòa, xã Đức Lạc, Đức Thọ
 
Theo Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Quan điểm của Ban chỉ đạo NTM tỉnh và Đoàn liên ngành là: đánh giá, thẩm định đảm bảo chính xác, khách quan; các địa phương không vì đạt chuẩn NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm hiện tại các xã xét công nhận đạt chuẩn đợt 1/2018 phải đạt 100% khối lượng công việc, không "nợ" tiêu chí...
 
ntm3.jpg
 
Vườn mẫu Ông Lê Quang Phong,thôn Phú Qúy,xã Đức Nhân, Đức Thọ
ntm4.jpg
Nhà văn hóa thôn Phú Qúy, xã Đức Nhân, Đức Thọ.
Kết quả thẩm định, đánh giá của đoàn liên ngành là cơ sở để hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018 cấp tỉnh bỏ phiếu công nhận.
 
 
Năm 2018, Hà Tĩnh phấn đấu nâng mức độ chất lượng tổng các tiêu chí lên 1,2 lần; tổng số tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm trong năm là 180 tiêu chí, xã chưa đạt chuẩn tăng ít nhất 1 tiêu chí, đảm bảo số tiêu chí bình quân mỗi xã là 15,5 tiêu chí; tăng thêm 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 250 vườn; có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn; ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM...

 

 

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn