Hà Tĩnh vững niềm tin trên hành trình xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM

KTNT Với ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng, quyết tâm cao cùng cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc trên hành trình xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM).

t16b.jpg

Thành quả và khát vọng

Năm 2020 đánh dấu năm thành công của đất nước và quê hương Hà Tĩnh về tinh thần, ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách. Hạn hán khốc liệt, dịch bệnh kéo dài, cuối năm lũ chồng lũ tàn phá nặng nề hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, đoàn kết, tinh thần nỗ lực và khát khao giàu đẹp mạnh mẽ, người dân Hà Tĩnh vẫn hăng say lao động, sản xuất, xây dựng NTM.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh VP điều phối NTM Hà Tĩnh, cho biết, năm 2020, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thực hiện trong điều kiện có nhiều khó nhưng kế thừa thành quả đạt được của giai đoạn trước, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân vào cuộc tự giác, chủ động hơn với tinh thần hồ hởi, phấn khởi, khát khao xây dựng NTM giàu đẹp, nhiều địa phương khó khăn nhưng đã nỗ lực rất cao tạo sự chuyển biến tốt, nên NTM Hà Tĩnh tiếp tục được duy trì, phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu rõ nét làm cơ sở, nền tảng tạo sự ổn chung của toàn tỉnh.

 

Năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn; ít nhất 120 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 1.200 vườn mẫu đạt chuẩn; có tối thiểu 50 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao.

 

Kết thúc năm 2020, Hà Tĩnh có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay là 171 xã; 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn nâng cao lên 19 xã (cả nước 236 xã); 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (cả nước 19 xã); 02 huyện đạt chuẩn NTM (Thạch Hà, Đức Thọ), nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là 6/13 đơn vị; 04 huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM: Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn, trong đó huyện Vũ Quang đã hoàn thiện các thủ tục, trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn.

 

t16.JPG
OCOP Hà Tĩnh tiếp tục tạo sức lan tỏa, được các chủ thể sản xuất sản phẩm và người dân hưởng ứng tích cực.

 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tổ chức bài bản từ tỉnh đến cơ sở và tiếp tục tạo sự lan tỏa, được người dân hưởng ứng tích cực; việc đánh giá phân hạng sản phẩm thực hiện chặt chẽ, khách quan, minh bạch;  năm 2020 đã công nhận 87 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn lên 159 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao.

Hà Tĩnh vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Việc lựa chọn Hà Tĩnh thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh, mặc dù có điểm xuất phát thấp, với nhiều khó khăn, nhưng đã có sự nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những thành tựu nổi bật trong hơn 10 năm qua.

Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 là phù hợp với thực tiễn, tiềm năng, lợi thế và đáp ứng nguyện vọng của người dân; là cơ hội, động lực cho sự phát triển. Đồng thời, điều này cũng góp phần làm cơ sở để Trung ương tổng kết, đánh giá, xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM, áp dụng cho các tỉnh, thành trong cả nước.

Niềm tin trên chặng đường mới

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định, hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, nông thôn có sự thay đổi lớn cả về lượng và chất, có ý nghĩa lịch sử, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà với tốc độ khá nhanh và có tính bền vững cao. Xây dựng tỉnh NTM là cơ hội tốt mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, đảm bảo sự liên kết, kết nối đồng bộ giữa các vùng, miền; tạo nền tảng, động lực mới cho sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội…

Mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM đến năm 2025 là tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, kết nối, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần, vai trò chủ thể và vị thế của cư dân nông thôn được nâng cao; kinh tế nông thôn phát triển; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nông thôn văn minh, đoàn kết, bình yên, giàu bản sắc.

 

t16a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra xã nông thôn mới Nam Điền (Thạch Hà).

 

Để đạt được mục tiêu quan trọng đó, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tự lực, tự cường, khơi dậy sức mạnh từ nhân dân, với định hướng: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có kinh tế, văn hóa phát triển, môi trường sống tốt, an bình, thích nghi với biến đổi khí hậu; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ từng bước hiện đại; an ninh chính trị, văn hóa xã hội đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cao hơn bình quân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; người dân được nâng cao cả về thể chất, vật chất và tinh thần; phát huy cao những phẩm chất, cốt cách con người xứ Nghệ, nâng cao chỉ số hạnh phúc.

“Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Những kinh nghiệm, bài học quý được tích lũy trong suốt cả quá trình sẽ là động lực để Hà Tĩnh hướng đến trong lộ trình phát triển NTM bền vững, gắn phát triển đô thị với bảo vệ môi trường. Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh sẽ là NTM của tương lai để Hà Tĩnh vững niềm tin trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM”, ông Đặng Ngọc Sơn cho biết.

Xuân Tân Sửu đang về trên những nẻo đường của quê hương Hà Tĩnh mang theo bao ước vọng của “Ý Đảng – lòng Dân”, niềm hi vọng về một chặng đường mới tươi sáng, thắng lợi với khí thế, quyết tâm mới.

 

Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2025, cả 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu. Thu nhập người dân khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/người...

 

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn