Hội liên hiệp phụ nữ xã Thanh Thủy: Cánh tay nối dài trong xây dựng nông thôn mới

KTNT Thanh Thủy là xã miền núi của huyện Thanh Chương (Nghệ An), nơi mà điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Để XDNTM, các tổ chức đoàn, hội trên địa bàn đã chung tay cùng chính quyền, vận động hội viên của mình thực hiện tốt nhiệm vụ. Và Hội liên hiệp Phụ nữ xã chính là cánh tay nối dài khá hiệu quả trong XDNTM.

Ở Thanh Thủy, đa số hội viên phụ nữ sống bằng sản xuất nông nghiệp và kinh doanh thương mại nhỏ. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM, Hội Phụ nữ xã đã cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí gắn với những nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế gia đình. Thông qua tổ chức Hội, nhiều hội viên được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, Hội quản lý tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ 6,7 tỷ đồng, 212 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay. Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em mạnh dạn đầu tư các nguồn lực, phát triển các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; hiện toàn xã có 26 mô hình điển hình cho nhập trên 100 triệu đồng, điển hình như gia đình chị Nguyễn Thi Sen chi hội 1, gia đình chị Nguyễn Thị Lam chi hội 2, gia đình chị Lê Thị Hồng chi hội 3…,

Hội Phụ nữ xã Thanh Thủy còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia làm tốt phong trào 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy dinh dưỡng) và 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Bên cạnh đó, Hội còn chọn tiêu chí 17 về môi trường làm thí điểm, vận động gia đình hội viên tham gia thu gom rác thải tập trung, bảo vệ môi trường. Hiện toàn xã có 315 hố rác 2 ngăn xử lý tại gia, hạn chế được việc vứt rác thải bừa bãi xuống sông, suối, xung quanh đường làng, ngõ xóm.

Đi liền với đó, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến cây góp phần vào thành công trong việc dồn điền đổi thửa lần 2 trên toàn xã, tiêu biểu như: chi hội 2, chi hội 5… Chi hội cơ sở chủ động phối hợp với các đoàn thể ở địa phương lồng ghép nội dung các cuộc vận động xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và các phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… với việc thực hiện chương trình XDNTM. Nhằm giúp chị em phụ nữ nghèo có nhà ở, ổn định cuộc sống, Hội đã vận động ủng hộ xây nhà “mái ấm tình thương”.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua chính là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Thủy hăng hái lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chị Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: “XDNTM là chương trình được toàn xã hội quan tâm. Hội Phụ nữ xã Thanh Thủy sẽ tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về NTM, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên”.

Lang Khiêm

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn