Huyện Ân Thi đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Ân Thi (Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Ân Thi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

 

an-thi.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ Hưng Yên về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Ân Thi đã ban hành Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020, đồng thời thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM toàn huyện.

Trong quá trình thực hiện, mô hình tổ chức chương trình được thực hiện từ cấp huyện, xã, thôn. Cùng với đó, việc thành lập Ban chỉ đạo, các tổ chuyên môn và Văn phòng điều phối nông thôn mới đã góp phần nâng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai nhiệm vụ để các cấp, các ngành và UBND các xã thực hiện, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. 

Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư làm mới, mở rộng với tổng chiều dài trên 885km, cơ bản được cứng hoá đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; xây dựng trên 400km kênh mương tưới tiêu mới. Toàn huyện Ân Thi có 36/63 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

 

D.T

Ý kiến của bạn