Huyện Điện Biên: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

KTNT Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là huyện miền núi biên giới với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với  ông Ngô Xuân Chinh, Phó chủ tịch UBND huyện Điện Biên, xung quanh vấn đề này.

 

ngô-xuân-chinh-phó-chủ-tịch-ubnd-huyện-điện-biên.JPG

Ông đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch XDNTM của huyện thời gian qua?

Về công tác lập quy hoạch: Huyện Điện Biên đã thực hiện phê duyệt được 25/25 đề án Quy hoạch chung xã NTM, đạt 100% kế hoạch đề ra vào năm 2014.

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 676/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án XDNTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 558/QĐ-TTg; huyện triển khai xây dựng Quy hoạch vùng khi được UBND tỉnh Điện Biên lựa chọn là huyện thí điểm triển khai đề án. Trong giai đoạn 2016 - 2020,  huyện Điện Biên phấn đấu có 18/25 xã cơ bản đạt từ 15-19 tiêu chí, các xã còn lại phấn đấu đạt trên 10 tiêu chí.

Trên địa bàn huyện Điện Biên đang triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có quy hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thế mạnh là cây lúa, tập trung tại 12 xã vùng lòng chảo; xã Thanh Yên đang triển khai dự án cánh đồng mẫu lớn, đã được UBND tỉnh phê duyệt; sản xuất lúa chất lượng cao (giống Bắc thơm số 7 có thương hiệu và có chỉ dẫn địa lý).

Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện theo Quy hoạch chung của các xã đã được phê duyệt; huyện đã triển khai tới các xã về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch XDNTM giai đoạn 2017 - 2020 theo Bộ tiêu chí mới và gắn với XDNTM nâng cao, hướng tới XDNTM kiểu mẫu.        

Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của huyện đến thời điểm hiện nay như thế nào, thưa ông? 

Tính đến ngày 30/6/2018, toàn huyện có 9 xã, gồm: Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Luông, Thanh Hưng, Pom Lót, Thanh Xương, Thanh Nưa, Thanh An, Thanh Yên được công nhận đạt chuẩn NTM; 1 xã cơ bản đạt 15-18 tiêu chí (Mường Phăng đạt 16 tiêu chí); 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (Noong Luống đạt 13 tiêu chí,  Sam Mứn 12 tiêu chí, Nà Tấu 11 tiêu chí, Núa Ngam 10 tiêu chí); 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (Nà Nhạn đạt 9 tiêu chí; Mường Nhà  8 tiêu chí;  Pá Khoang, Mường Pồn, Pa Thơm đạt 7 tiêu chí); Hẹ Muông, Na Ư, Na Tông đạt 6 tiêu chí; Hua Thanh, Phu Luông, Mường Lói đạt 5 tiêu chí.

Ở huyện Điện Biên không có xã dưới 5 tiêu chí NTM. Số tiêu chí đạt bình quân 12,16 tiêu chí/xã, đạt 15,18% kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Đâu là khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình XDNTM của huyện?

Triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, huyện Điện Biên còn nhiều hạn chế: Lao động nông nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao, trên 70%, thu nhập của các hộ dân vùng nông thôn thấp, địa bàn rộng; đường giao thông liên xã, trục xã chưa được “cứng hóa”, đường liên thôn bản dài, ruộng đất manh mún nhỏ lẻ...

Việc huy động đóng góp của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do nhân dân vùng nông thôn có thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế nên việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu; thiếu mặt bằng đất để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn bản đạt chuẩn theo quy định. Một số xã không có nhu cầu xây dựng chợ, một số xã có chợ xong không đủ diện tích, số gian hàng theo quy định (do số lượng hộ kinh doanh của các xã miền núi ít, đất chủ yếu là đồi núi dốc mặt bằng không đủ để làm chợ);

Một số chương trình, dự án giao cho xã làm chủ đầu tư triển khai còn chậm và lúng túng do không có cán bộ chuyên môn và năng lực còn hạn chế.

Những khó khăn vướng mắc và hạn chế trên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện chương trình XDNTM của huyện Điện Biên. Tiến độ thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí XDNTM chậm so với kế hoạch đề ra của tỉnh, huyện và xã.

Ông có thể chia sẻ về mục tiêu XDNTM những tháng cuối năm 2018 của huyện?

Huyện Điện Biên phấn đấu trong các tháng cuối năm 2018 sẽ có xã Mường Phăng cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM; 3 xã: Núa Ngam, Nà Nhạn, Noong Luống cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn huyện nâng lên 14,84 tiêu chí/xã. Phấn đấu duy trì các xã đạt chuẩn và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Xin cảm ơn ông!

 

 

 

 

 

Phi Hùng (thực hiện)

Ý kiến của bạn