Huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 546/QĐ-TTg, công nhận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
huyện-sóc-sơn-ngày-càng-phát-triển.jpg
Sóc Sơn, huyện Nông thôn mới ngày càng phát triển.
Quyết định nêu rõ, giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Sóc Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
 
Trước đó, chiều 30/3, Hội đồng thẩm định Trung ương họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và đã bỏ phiếu công nhận huyện Sóc Sơn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 9/9 tiêu chí được hoàn thành. Trong đó, nhiều tiêu chí đạt mức cao như: Tiêu chí quy hoạch, tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục…
 
 

Hữu Thắng

Ý kiến của bạn