Krông Pa: Phát triển và hội nhập, góp phần thúc đẩy quá trình CNH

KTNT Những năm qua, Krông Pa (Gia Lai) tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

tr52tt.jpg

Khi mới thành lập, Krông Pa có 6 xã, dân số khoảng 21.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90%. Đến nay, dân số trên 83.000 người, sinh sống trên 14 xã, thị trấn, với gần 70% đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 11 thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc Jarai.

Từ huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và thương mại - dịch vụ chưa có gì, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, với trên 90% dân số mù chữ…; đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó, tỷ trọng nông - lâm - nghiệp chiếm 41,5%; công nghiệp – xây dựng 32,8%; thương mại - dịch vụ 25%. Kinh tế của huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá (11%/năm); nhiều dự án – nhà máy được tỉnh xúc tiến đầu tư, đưa vào hoạt động có hiệu quả; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Krông Pa là yếu tố giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, ngày càng được củng cố vững mạnh.

Thành tựu nổi bật là sự khai thác có hiệu quả tiền năng đất đai; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, chuyên canh – thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế; Tổng diện tích gieo trồng tăng 6,5 lần so với ngày đầu mới thành lập huyện, hầu hết các khâu đã được cơ giới hóa, từ làm đất – chăm sóc – thu hoạch – bảo quản và tiêu thụ.

Trên địa bàn huyện hiện có 8 nhà máy và trên 220 cơ sở sản xuất CN-TTCN lớn, nhỏ...

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, thay mặt UBND huyện Krông Pa, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe  “Đoàn kết - thắng lợi - thành công và hạnh phúc!”.

Tô Văn Chánh (Chủ tịch UBND huyện KrôngPa)

 

 


Ý kiến của bạn