Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

KTNT Hôm nay (12/5) Thị xã Sapa (Lào Cai) long trọng tổ chức Lễ công bố xã Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Được sáp nhập bởi 2 xã Nậm Cang và Nậm Sài của huyện Sa Pa (cũ) từ ngày 01/01/2020, Liên Minh đã hoàn thành các tiêu chí XD NTM và quyết liệt đẩy mạnh NTM nâng cao. Đến cuối năm 2021, xã Liên Minh đã hoàn thành 18/18 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và được UBND tỉnh Lào Cai công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021.

 

img_3850.jpg
Lãnh đạo xã Liên Minh đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

Để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả cao nhất, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được Liên Minh đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Từ năm 2020 đến nay, BCĐ xã đã tổ chức được trên 100 buổi tuyên truyền, với trên 10 nghìn lượt người tham dự; khai thác sử dụng có hiệu quả 10/10 cụm loa truyền thanh các thôn; xây dựng mới các cụm pa nô, áp phích, treo các băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi.

Nhân dân đã nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, phấn khởi, đồng tình đóng góp công sức, tiền của, đất đai, hoa màu và nhiều hiện vật có giá trị khác để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, nhân dân xã Liên Minh đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ trên 12.000 ngày công lao động, hiến hơn 3.000m2 đất, và nhiều hiện vật khác trị giá khoảng 900 triệu đồng. Cùng với nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và huy động sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài xã, tổng nguồn lực huy động Liên Minh là 9.132,2 triệu đồng.

 

img_3846.JPG
Đại diện 5 tập thể nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong XD NTM nâng cao.

 

Trong điều kiện nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của nhà nước còn hạn chế, điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn khó khăn. BCĐ xã Liên Minh đã thực hiện tốt phương châm ưu tiên đầu tư trước các công trình phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân như: Điện, đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội xã Liên Minh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Toàn xã đã thực hiện cứng hóa được 100% đường trục thôn, liên thôn. Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa là 57,76km/63,47 km (đạt 91%). 08/08 thôn được đầu tư điện lưới, nâng tỷ lệ hộ sử điện thường xuyên, an toàn đạt 99,73%;  5/6 trường học và trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xã có 1 nhà văn hóa trung tâm xã, 1 khu thể thao và 8/8 nhà văn hóa thôn. Trên địa bàn hiện không còn nhà tạm, dột nát, 95,1% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng.

Người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Tỷ lệ sử dụng giống ngô, lúa mới đạt trung bình trên 90%, năng suất tăng 2 -3 tạ/ha so với 2011. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 2.784 tấn, tổng đàn vật nuôi 19.092 con.

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất trồng cam V2, dưa hấu, mở rộng vùng nuôi cá nước lạnh (cá Hồi, cá Tầm) tạo thu nhập ổn định khoảng 250-260 triệu đồng/năm cho các hộ dân tham gia và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động địa phương trên địa bàn; xã có 02 HTX đang hoạt động có hiệu quả (01 HTX Vận Tải Nậm Cang; 01 HTX Phú Điền).

 

img_3848.JPG
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong XD NTM nâng cao ở Liên Minh

 

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, BCĐ xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề TTCN, dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập cho người dân như: Thêu thổ cẩm, phát triển du lịch cộng đồng… Sản xuất phát triển đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38,1 triệu đồng/năm (tăng 2 triệu đồng/nhân khẩu so với 2020); tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 5,25% (giảm 5,14% so với năm 2020).

Trong Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, Liên Minh có 5 tập thể và 15 cá nhân đã được UBND thị xã Sapa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thị ủy cũng đã tặng cho xã một công trình phúc lợi với tổng trị giá là 500 triệu đồng. Tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm cao, Liên Minh cũng đã phát phong trào thi đua giữ vững xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn