Lưu Sơn với “tham vọng” NTM kiểu mẫu

KTNT Chưa “thỏa mãn” với chuẩn xã nông thôn mới, cán bộ, nhân dân xã Lưu Sơn (Đô Lương - Nghệ An) còn có “tham vọng” tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

1.jpg
Lưu Sơn vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

 

Nông thôn khởi sắc

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, năm 2018, Lưu Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Đó là thành quả sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM. Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được Nhà nước đầu tư, nhân dân đóng góp xây dựng khang trang, vững chắc; nông nghiệp, dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp phát triển đồng bộ, ổn định; chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng lên; cơ sở vật chất giáo dục, văn hóa, thông tin tuyên truyền phát triển đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững; y tế, cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” phát triển có chiều sâu. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, dân chủ được phát huy.

Nhằm phát huy  kết quả đạt được, địa phương đang tập trung củng cố và nâng cao các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn, khẳng định: “Nhờ thực hiện  hiệu quả Chương trình MTQG về XDNTM, bộ mặt nông thôn của xã đã có những thay đổi tích cực. Việc xây dựng xã NTM tiên tiến, điển hình là mô hình tiếp nối của XDNTM nhưng ở mức độ cao hơn, mở rộng hơn ở một số tiêu chí. Chẳng hạn như, đời sống người dân phải được nâng cao hơn; có các tuyến đường giao thông kiểu mẫu, điển hình theo quy định của Bộ Giao thông vận tải…

Xã xác định xây dựng xã NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng, bởi không chỉ làm giàu, đẹp cho quê hương mà còn làm mẫu để các địa phương khác học tập”.

Sớm đạt NTM kiểu mẫu

Trên tinh thần phát huy tích cực và khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo, Lưu Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí  NTM.

Đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi sau dồn điền đổi thửa, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; quản lý quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch NTM đã được UBND huyện phê duyệt; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức XDNTM - Đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu.

 

 

Ngọc Lan

Ý kiến của bạn