Năm 2018, Thạch Hà phấn đấu có thêm 5 - 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Đó là mục tiêu huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đặt ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2018.

Báo cáo do Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Thạch Hà cho thấy mức độ hài lòng của người dân tại các xã đạt chuẩn NTM đạt 94,67% trở lên.

Trên lĩnh vực kinh tế, toàn huyện đã thành lập mới 14 tổ hợp tác (THT), 7 hợp tác xã (HTX), 5 doanh nghiệp (DN). Trong năm có thêm 99 vườn mẫu đạt chuẩn, trong đó có 180 vườn cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm. Thương mại nông thôn có bước tăng trưởng khá, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong năm toàn huyện xây dựng 4 siêu thị mini, tăng 21 cửa hàng tiện lợi và tạp hóa.

Kết cấu hạ tầng thiết yếu ngày càng được nâng lên. Trong năm, toàn huyện đã làm mới 92,02km đường GTNT (thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng 80,5km); làm mới 33,85km kênh mương nội đồng; xây mới 8 trạm biến áp, phát quang 85,81km hành lang lưới điện, làm mới 79,78km đường điện thắp sáng làng quê; xây dựng mới 62 phòng học; xây mới 20 phòng chức năng; hỗ trợ 206 hộ nghèo số tiền trên 8 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn…

Vườn mẫu tại xã nông thôn mới Thạch Thanh, Thạch Hà.

Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được các địa phương chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, trở thành phong trào rộng khắp, tạo bộ mặt nông thôn khởi sắc, một số mô hình mẫu tính thuyết phục cao. Đến nay, Thạch Hà có 258 vườn mẫu, 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; một số xã làm tốt như: Thạch Vĩnh, Tượng Sơn, Thạch Lưu…

Toàn huyện có 506 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn theo quy định, tăng 141 tiêu chí so với cuối năm 2016, tăng cao nhất từ trước đến nay; bình quân đạt 16,87 tiêu chí/xã; 14 xã đạt chuẩn, không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí. Đặc biệt, các xã đạt chuẩn hầu như không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về xây dựng đô thị văn minh, đã tổ chức 32 đợt ra quân để thực hiện công tác chỉnh trang thị trấn, huy động hơn 4.800 lượt người với 2.500 ngày công; làm mới 8/35 nhà dân cư xuống cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,5%; nâng cấp 5km đường giao thông, hệ thống Quốc lộ 1A được đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng làm thay đổi bộ mặt thị trấn…

Một góc xã nông thôn mới Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà.

Năm 2018, huyện Thạch Hà phấn đấu có thêm 5 - 7 xã đạt chuẩn NTM, mỗi xã đạt chuẩn phải xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 20 vườn mẫu đạt chuẩn (gấp đôi yêu cầu của tỉnh); mỗi xã xây dựng thêm ít nhất 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 5 vườn mẫu đạt chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn. Riêng đối với các xã còn lại, thực hiện ít nhất 2-3 tiêu chí; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn; 100% xã, thị trấn đảm bảo ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trà Giang

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn