Năm 2020, Hải Phòng xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu

KTNT Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất chủ trương, tiêu chí do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố này trình với 17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 và 8 xã thực hiện thí điểm trong năm 2020.

Đến hết năm 2019, TP. Hải Phòng có 139/139 xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
 
Để triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020, các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo: Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của Trung ương; Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của thành phố; Nâng cao một số tiêu chí để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quá trình đô thị hóa của thành phố.
 
Năm 2020, Hải Phòng xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu
Năm 2020, Hải Phòng xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hải Phòng đề xuất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 gồm 5 lĩnh vực với 17 tiêu chí. Trong đó, lĩnh vực Hạ tầng kinh tế - xã hội gồm 6 tiêu chí (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở); lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân gồm 4 tiêu chí (sản xuất, lao động, thu nhập, hộ nghèo); lĩnh vực Giáo dục - Y tế - Văn hóa; lĩnh vực Môi trường; lĩnh vực Quốc phòng - Anh ninh trật tự - Hành chính công.
 
Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hải Phòng cũng đề xuất 8 xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 gồm: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; xã Tân Dân, huyện An Lão; xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy; xã Đồng Thái, huyện An Dương; xã Gia Minh, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên; xã Xuân Đám, huyện Cát Hải.
Đây là những xã có tiêu chí nông thôn mới đạt cao, có điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí hỗ trợ 8 xã thí điểm từ ngân sách thành phố là 1.083,79 tỷ đồng.
 
Sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chủ trương, tiêu chí do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình với 17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 và 8 xã thực hiện thí điểm trong năm 2020.
 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị, các đơn vị cần triển khai nhanh, tổ chức thực hiện chặt chẽ về mặt pháp luật, các thủ tục kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán cần thành lập Ban chỉ đạo của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công phụ trách cụ thể. Các huyện cần xây dựng phương án thành lập ban, nguồn lực hỗ trợ cùng với xã, phải xác định rõ đây là sự nghiệp lớn, nếu thực hiện được sẽ là cuộc cách mạng trong xây dựng nông thôn mới.
 
 
 
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn