Ông Lê Đình Sơn: Làng quê nông thôn mới kiểu mẫu là sự sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

KTNT KTNT - XDNTM là phong trào sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm từng vùng, có bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, đảm bảo giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn, với mục đích cao nhất là thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, phong trào XDNTM ở Hà Tĩnh đã được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, với cách làm sáng tạo, bài bản, đồng bộ và đạt được kết quả rõ nét. Hà Tĩnh là một trong 13 tỉnh dẫn đầu cả nước được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào XDNTM giai đoạn 2010-2015. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13.904 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có những mô hình doanh thu lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm; không còn xã dưới 9 tiêu chí, có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 82 xã.

Trong XDNTM, Hà Tĩnh đã ban hành khá đồng bộ các cơ chế, chính sách để kích hoạt nguồn lực trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn và doanh nghiệp. Điểm khác là, ngoài 19 tiêu chí theo quy định, Hà Tĩnh đã ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, phù hợp với thực tiễn, nhanh chóng đi vào lòng dân. Từ đó, đã dấy lên phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu sâu rộng trên các địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.300 khu dân cư triển khai xây dựng, trong đó có 82 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; có trên 2.200 vườn mẫu, trong đó có 860 vườn mẫu đạt chuẩn, cho thu nhập bình quân từ 55 triệu đồng/vườn/năm trở lên, có nhiều vườn hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, biến những vùng quê nghèo khó trước đây thành những vùng quê “ trù phú- an lành- xanh sạch”.

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu không những đem lại nguồn lợi kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân mà còn tạo được cảnh quan môi trường, vừa tiên tiến, vừa lưu giữ, phát huy được nét văn hóa đặc sắc và nâng tầm diện mạo nông thôn mới.

Kết quả sau 6 năm XDNTM, nhất là phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là thành công từ cách làm sáng tạo, khẳng định XDNTM là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân, nhân dân là chủ thể, đồng thời là người thụ hưởng những thành quả lao động của chính mình; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nhưng phải giữ gìn, phát huy được các giá trị văn hóa của dân tộc, của quê hương; nông thôn văn minh, tiên tiến, hiện đại nhưng phải giữ được “hồn quê, tình người”.

P.V (ghi)

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn