Phong Niên đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Hôm nay (11/9), tại Phong Niên (Bảo Thắng - Lào Cai), diễn ra Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

img_2752-1.jpg
Đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

 

Phong Niên là một trong những xã khó khăn của huyện Bảo Thắng với tổng diện tích đất tự nhiên 42,25 km2, dân số 8.056 người, gồm 11 dân tộc cùng chung sống tại 22 thôn, trong đó có 11 thôn vùng 3.

Qua rà soát, đánh giá, năm 2010, xã Phong Niên chỉ đạt 4/19 tiêu chí NTM với thu nhập bình quân đầu người là 14,1 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 37,25%.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự chủ động tích cực nỗ lực hết mình của Đảng bộ, nhân dân địa phương, xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp với kinh phí đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất và ngày công lao động tương đương gần 9,8 tỷ đồng trên tổng số 160,2 tỷ đồng (chiếm 6,11%) tổng nguồn lực đầu tư XDNTM trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 30,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,8%.

2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể đã cống hiến, đóng góp cho xã Phong Niên trong phong trào XD NTM

Theo đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đã có bước chuyển dịch đúng hướng, đưa một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017  là 2800,8/2736  tấn, đạt 102,4%%  kế hoạch. Giá trị thu nhập trên 01 ha canh tác đạt 60 triệu đồng. So với năm 2011 tăng 46% (tương đương tăng 28 triệu đồng).

Giai đoạn 2011 – 2018, xã thành lập mới được 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại tại thôn Cốc Sâm 3. Thực hiện tốt mô hình sản xuất lúa "Một cánh đồng, một giống, một thời gian gieo trồng" với tổng diện tích năm 2018 là 120 ha.

Duy trì và phát triển vùng rau chuyên canh trên địa bàn xã diện tích trên 120 ha, vùng cây ăn quả tập trung nhãn, na với tổng diện tích 313,5ha, duy trì và phát triển có hiệu quả 38 trang trại chăn nuôi tập trung.

1.jpg
Tôn vinh những tấm gương cá nhân tiêu biểu gương mẫu đi đầu trong phong trào XD NTM.

 

100% đường giao thông đến trung tâm xã được rải cấp phối hoặc bê tông hóa, nhựa hóa; 22/22 thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn; 22/22 thôn có điện lưới quốc gia; 95,6% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên an toàn.

Toàn xã đã có 2 trường/4 trường đạt chuẩn quốc gia (Tăng 1 trường so với năm 2011). Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo bồi dưỡng nghề tăng hằng năm. Trạm Y tế xã ngày càng được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, các tập tục lạc hậu dần được loại bỏ.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai sâu rộng; số thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá tăng qua các năm. (Năm 2017 có 20/22 thôn đạt danh hiệu văn hóa, đạt 90,9%).

Hệ thống chính trị được củng cố, trình độ cán bộ ngày càng được nâng cao, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã chủ động thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, với tổng số tiêu chí hoàn thành 19/19 tiêu chí, tăng 15 tiêu chí so với năm 2011. 

* Năm 2018, Bảo Thắng có 3 xã đăng ký phấn đấu về đích NTM, gồm: Phong Niên, Bản Phiệt, và Bản Cầm. Với việc xã Phong Niên được công nhận đạt chuẩn NTM, trong năm 2018, huyện Bảo Thắng còn 02 xã phấn đấu đạt chuẩn là hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hiện, Bảo Thắng đang nỗ lực phấn đấu để trở thành huyện về đích NTM vào năm 2020./.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn