Quảng Nam có 113/194 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Đến nay, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt chuẩn của toàn tỉnh Quảng Nam là 15,96 tiêu chí/xã, có 113 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Ngày 6/7, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2021, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới (NTM), giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định.
 
Quảng Nam hình thành mới và duy trì nhiều mô hình SX, KD có hiệu quả (mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ, Quảng Nam)
Quảng Nam hình thành mới và duy trì nhiều mô hình SX, KD có hiệu quả (mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ, Quảng Nam)

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh. Đẩy mạnh sắp xếp ổn định dân cư và triển khai các dự án lớn như trồng rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi tập trung và phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu.
 
Chú trọng công tác xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, đã phân bổ 200 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai cho các dự án, công trình.
 
Tổ chức triển khai cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Tây gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.
 
Tổ chức triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 
“Khám phá” làng quê Cẩm Thanh bằng xe đạp dọc theo đường ven sông, qua đường hoa cúc dại
“Khám phá” làng quê Cẩm Thanh bằng xe đạp dọc theo đường ven sông, qua đường hoa cúc dại

 

Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã) là 15,96 tiêu chí/xã, tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,35 tiêu chí so với năm 2010. Có 113 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Trong số 113 xã được công nhận đạt chuẩn NTM không tính 5 xã đạt chuẩn NTM của Điện Bàn lên phường không xây dựng NTM; nếu tính 5 xã này là 118 xã đạt chuẩn NTM.
 
Có 4 địa phương hoàn thành nhiệm vụ NTM, gồm: Điện Bàn, Phú Ninh (2015), Tam Kỳ (2020), Hội An (đang trình Trung ương thẩm định, xét công nhận thành phố hoàn hành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020). Tiếp tục duy trì, nâng chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Huyện Duy Xuyên có 100% số xã đã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện.
 
Có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) và đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao cho 4 xã: Duy Trinh, Duy Phước (Duy Xuyên), Cẩm Thanh (Hội An), Quế Phú (Quế Sơn).
 
Địa phương Quảng Nam cũng đã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Tính đến 31/5/2021, toàn tỉnh có 1.605 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 80,25% so với kế hoạch năm 2021.
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn