Quảng Ngãi xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

KTNT Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi có 6 huyện 30a với 64 xã nghèo và 19 xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, chiếm 50% số xã XDNTM. Theo quy định phân bổ vốn như thứ tự ưu tiên của Chính phủ (ưu tiên phân bổ cho các xã dưới 5 tiêu chí, các xã nghèo, đặc biệt khó khăn) thì nguồn vốn đầu tư rất dàn trải, manh mún, kém hiệu quả.

Quảng Ngãi hỗ trợ xi măng cho các địa phương xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn.

Các xã khó khăn khó có thể đạt chuẩn NTM vì còn phải đạt nhiều tiêu chí khác ngoài cơ sở hạ tầng, trong khi các xã có điều kiện thì vốn đầu tư quá ít, không đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Do đó, tỉnh chủ trương tập trung đầu tư cho các xã theo kế hoạch đạt chuẩn hàng năm, nhờ vậy 2 năm qua (2015 và 2016) đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến cuối năm 2016 có 24 xã đạt chuẩn.

Đến ngày 30/9/2017, số lượng tiêu chí NTM bình quân/xã tăng thêm hơn 7 tiêu chí so với năm 2011; một số xã có số tiêu chí bình quân tăng thêm nhanh và đạt chuẩn xã NTM. Toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn NTM, đạt 20,1% tổng số xã.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng khu dân cư (KDC) nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, xây dựng các thôn ở các xã đạt chuẩn thành các KDC nông thôn kiểu mẫu có kinh tế phát triển; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Theo kế hoạch, năm 2017- 2018 sẽ triển khai xây dựng thí điểm 3 KDC nông thôn kiểu mẫu tại 3 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2016 để sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra các xã vào những năm tiếp theo. Năm 2019-2020 triển khai thực hiện nhân rộng tại các xã đã đạt chuẩn NTM.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ cho Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020, dự kiến khoảng 500 triệu đồng/KDC. Các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình.

Hải Yến

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn