Tả Phìn đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Ngày 23-1, UBND xã Tả Phìn (Sapa, Lào Cai) tổ chức Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 với tổng số tiêu chí hoàn thành 19/19 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2011.

Tả Phìn là xã vùng III của huyện Sa Pa (Lào Cai) với 702 hộ dân, 3645 khẩu gồm  nhiều dân tộc: Dao, Hmông, Tày, Giáy sinh sống. Khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã Tả Phìn còn nhiều khó khăn về hệ thống cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp  chậm,… tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 60,8%; xã đạt 03 tiêu chí nông thôn mới.

Sau 8 năm, toàn xã đã cứng hóa 13,21km/20,2km đường giao thông, kiên cố hóa 24,2km/39,4 km kênh mương, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 208/238ha. 06/06 thôn được đầu tư điện lưới, nâng tỷ lệ hộ sử điện thường xuyên, an toàn. 4/4 trường học và trạm y tế được công nhật đạt chuẩn quốc gia; xây dựng mới 01 nhà văn hóa trung tâm xã, 01 khu thể thao và 6/6 nhà văn hóa thôn. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát, 89% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

 

trao-quyết-định-công-nhận-xã-nông-thôn-mới-năm-2018-của-chủ-tịch-ubnd-tỉnh-lào-cai-cho-xã-tả-phìn.JPG
Xã Tả Phìn (Sapa, Lào Cai) nhận quyết định công nhận xã chuẩn NTM của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã được chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế địa phương. Nhân dân trong xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế.

Tổng doanh thu từ các hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt 94 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 là 80 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 31,93 triệu đồng/năm (tăng 27,43 triệu đồng so với 2011); tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 7,98% (giảm 52,82% so với năm 2011).

Đến hết năm 2018 xã có 5/6 thôn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học đạt 75,93%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38,76%; xã Tả Phìn đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo; 92,1 % hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt; 80,6% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; xã có tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 80,6% hộ gia đình có 3 hạng mục (nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt) hợp vệ sinh; 86,4% hộ chăn nuôi có có chuồng trại HVS; 100% hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP; xã quy hoạch 01 điểm nghĩa trang tập trung.

Trong quá trình thực hiện, BCĐ xây dựng NTM xã Tả Phìn đã tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và huy động sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài xã.

Tổng nguồn lực huy động là 121 tỷ  đồng; trong đó: ngân sách Nhà nước 63 tỷ đồng, chiếm 52%; vốn tín dụng từ các ngân hàng 31 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25,6; huy động xã hội hóa và nhân dân đóng góp 27 tỷ đồng, chiếm 22,4%.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tả Phìn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề chuyên sâu, đa dạng hình thức, đổi mới về nội dung. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban tuyên vận xã và các Tổ tuyên vận thôn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Xã tập trung sử dụng lồng ghép có hiệu quả các nguồn đầu tư, hỗ trợ, sự ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, huyện, các cơ quan đơn vị và nhân dân để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong đó chú trọng phát triển cây ăn quả ôn đới, dược liệu, rau, hoa, chăn nuôi đại gia súc, nghề truyền thống, du lịch cộng đồng.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học - kỹ thuật để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân và công tác đào tạo nghề ở nông thôn.

Xây dựng nông thôn phát triển vững mạnh, phong phú, giữ gìn bản sắc  văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh các mô hình của các tổ chức hội, đoàn thể, phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến đi đầu trong XD nông thôn mới.

         

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn