Tại sao không xử phạt Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang?

KTNT Trước hàng loạt vi phạm tại Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang thay vì bị xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Địa chuất và Khoáng sản Việt Nam chỉ nhắc nhở.

2.jpg
Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang vi phạm vẫn được cho hoạt động, liệu có sự bất thường?

Ngày 19/11/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có Văn bản số 3233/ĐCKS-KSMB gửi Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang về khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác mỏ than Bố Hạ.

Văn bản cho biết, xét báo cáo của Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1012/QĐ-ĐCKS ngày 30/10/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác than của Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động đổ thải và chỉ đổ thải tại 2 bãi thải ngoài sau khi được UBND tỉnh Bắc Giang cho thuê đất theo quy định.

 

1.jpg
Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại mỏ than Bố Hạ.

Trường hợp thay thế phương án đổ thải (sử dụng bãi thải trong) thì phải điều chỉnh thiết kế mỏ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cho phép và phê duyệt trước khi áp dụng vào hoạt động khai thác mỏ.

Dừng hoạt động khai thác dưới chân tại các vị trí có hiện tường chập tầng, góc dốc và chiều cao tầng lớp gây mất an toàn trong khai thác mỏ. Chỉ được phép khai thác trở lại sau khi đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn.

Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xem xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1012/QĐ-ĐCKS ngày 30/10/2018.

Công ty có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại nêu trên gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang trước ngày 30/12/2018. Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3.jpg

 Trước hàng loạt vi phạm của Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chỉ nhắc nhở?!

 

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn có bài “Vi phạm tại Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang: Cần xử lý nghiêm”.

Bài viết phản ánh, Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang được Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác than, diện tích lộ thiên là 52,4ha, hầm lò là 76,5ha, tổng trữ lượng khai thác 1.659.206 tấn tại xã Đồng Hưu và xã Đông Sơn (Yên Thế); thời gian khai thác lộ thiên là 10 năm, hầm lò là 26 năm.

Theo thiết kế được phê duyệt, mỏ than Bố Hạ sử dụng 02 bãi thải ngoài gồm bãi thải phía Đông Bắc có diện tích 13ha, bãi phía Tây Nam có diện tích 21ha. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa được UBND tỉnh Bắc Giang cho thuê đất để lập hồ sơ ký hợp đồng thuê đất tại 02 khu vực bãi thải theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, Công ty CP khoáng sản Bắc Giang còn chưa có Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; chưa thực hiện ký quỹ cải tạo môi trường từ năm 2015 đến 2018; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2017 và 2018.

Trước hoàng loạt vi phạm nói trên, đặc biệt vi phạm liên quan tới vấn đề đổ thải nhưng không hiểu vì sao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lại không xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP khoáng sản Bắc Giang?

Với cách xử lý trên, phải chăng Công ty CP khoáng sản Bắc Giang đang được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ưu ái, đặc cách?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn