Thẩm định xét công nhận Sơn Thành, Long Thành là xã đạt chuẩn NTM nâng cao

KTNT Hội đồng thẩm định của tỉnh Nghệ An đánh giá, Sơn Thành và Long Thành (huyện Yên Thành) đã đạt 15/15 tiêu chí, sẽ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021.

Tại Sơn Thành, trong giai đoạn 2016-2020, xã đã huy động tổng nguồn lực trên 440 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ 83 tỷ đồng, chiếm hơn 18%,  nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất kinh doanh gần 350 tỷ, chiếm 77,7%.

Hiện tại, cơ sở vật cháy hạ tầng nông thôn được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ cho việc sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Thu nhập bình quân đạt gần 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,6%.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng  của cả hệ thống chính trị và  nhân dân, hiện nay nông thôn của xã Long Thành khởi sắc về mọi mặt. Để xây dựng xã NTM nâng cao, địa phương đã huy động trên 420  tỷ đồng để hoàn thiện đường giao thông nông thôn các tuyến, cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn, trạm bơm chống hạn, nhà thi đấu thể thao, phòng học cho các bậc học, xây dựng kênh tưới phục vụ sản xuất.

20201006_084806.jpg
Làng nghề mây tre đan tại xã Long Thành.

Hiện nay, xã đã xây dựng được tuyến đường điện cao áp chiếu sáng dài trên 23km; hơn 20km tuyến đường giao thông, lề đường được mở rộng có xây mương thoát nước kẹp đường có nắp đậy, trồng được gần 16km đường hoa, cây xanh; xây dựng mới, tu sửa, cải tạo 11 nhà văn hóa xóm, trong đó có 5 nhà văn hóa được xây mới khang trang…

 

 

Lưu Khuyên

Ý kiến của bạn