Thanh Thủy nỗ lực về đích

KTNT Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Thanh Thủy (Thanh Hà - Hải Dương) đã chủ động phối hợp tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình.

Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí (3 tiêu chí chưa đạt: hộ nghèo, trường học, xây dựng cơ sở hạ tầng).

 

thanh-thuy.JPG
Giao thông nông thôn ở Thanh Thủy. Ảnh: Tử Hưng.

 

“Lấy dân làm gốc”

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Khải, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, cho biết: Những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, xã đã giành được nhiều kết quả khá toàn diện, các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, XDNTM có bước chuyển đáng kể.

Hưởng ứng phong trào thi đua: “Chung sức XDNTM” do tỉnh Hải Dương phát động, cán bộ và nhân dân xã Thanh Thủy đã đồng tình hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực như: nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, mỗi cán bộ công chức là tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Từ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong XDNTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trước khi thực hiện bất kỳ chủ trương, dự án nào, lãnh đạo xã đều đưa ra trước dân để bàn bạc, lấy ý kiến rồi mới đi đến quyết định. Chủ trương phát huy dân chủ trong nhân dân được Đảng ủy, UBND xã Thanh Thủy đề cao ngay từ khi xây dựng và công bố đề án quy hoạch XDNTM. Xã đã đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và nhận thức rõ về lợi ích của XDNTM; đồng thời tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp để nhân dân tham gia lựa chọn những phần việc, những công trình xây dựng cần triển khai trước nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Ban chỉ đạo XDNTM của xã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng ra nghị quyết để lãnh đạo công tác kiểm tra XDNTM theo từng hạng mục công trình, yêu cầu các công trình, hạng mục làm đến đâu phải đảm bảo chất lượng đúng theo yêu cầu thiết kế và đáp ứng tiêu chuẩn XDNTM. Do vậy, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Thanh Thủy là xã đi lên từ xuất phát điểm thấp. Để nâng cao thu nhập, xã đã chỉ đạo bà con chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây lâu năm với diện tích đạt 100% (là xã đầu tiên của huyện thực hiện việc chuyển đổi) với cây trồng chủ yếu là vải, tổng diện tích 342ha, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm.

Về đích trong năm 2018

Xác định XDNTM là để phát triển nông thôn một cách toàn diện, nâng cao đời sống cho người dân về mọi mặt. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Đồng thời, rất cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và điều quan trọng là sự đồng lòng, góp sức thực hiện mục tiêu chung từ người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Việc tranh thủ lập các dự án đầu tư xây dựng cho các tiêu chí còn chậm, các công trình cấp thiết cần đầu tư như trường học, cơ sở vật chất văn hóa còn khó khăn về kinh phí. Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, việc huy động đóng góp của nhân dân còn hạn chế, chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân chưa cao, công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững… Chính vì vậy, xã rất mong các cấp hỗ trợ cơ chế và tài chính để địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho kế hoạch đã duyệt.

Với những nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Thủy, công cuộc XDNTM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực để Thanh Thủy hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2018.

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn