Thị xã Chí Linh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017

KTNT Thời gian qua, thị xã Chí Linh (Hải Dương) đạt được nhiều kết quả khả quan trong chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hiện, địa phương này đang hướng tới việc xây dựng thị xã NTM.

Phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Thịnh, Phó chủ tịch UBND thị xã để tìm hiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.

Xin ông cho biết kết quả nổi bật sau hơn 5 năm thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn?

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, đến nay, toàn thị xã đã có 8/12 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã còn lại đều đạt từ 13 - 16 tiêu chí. Nổi bật nhất trong XDNTM của Chí Linh chính là hệ thống đường giao thông nông thôn được cứng hóa khá nhiều; sau 5 năm, toàn thị xã đã đầu tư xây dựng mới, cứng hóa đạt chuẩn được 368,438km (trong đó, đường trục xã, liên xã là 50,53km; đường trục thôn, liên thôn 191,25km; đường ngõ xóm là 78,858km; đường nội đồng là 47,80km); đường trục chính nội đồng cũng được đầu tư xây dựng với bề rộng mặt đường từ 3m trở lên, đảm bảo đáp ứng mọi máy móc vào tham gia sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn được chúng tôi quan tâm; thị xã đã nghiêm túc thực hiện các đề án của tỉnh Hải Dương nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhờ đó, cuộc sống của người dân nông thôn ngày một nâng cao, thu nhập bình quân ở các xã đã về đích nông thôn mới đều đạt trên 33 triệu đồng/người. Một thành công nữa của chúng tôi chính là người dân đã nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới; nhân dân các xã vẫn tiếp tục thi đua góp công, góp sức, hiến đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng.

Xin có thể nói rõ hơn về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình XDNTM cũng như những giải pháp tháo gỡ của Chí Linh?

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn, chương trình tổng thể, nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bên cạnh đó, Chí Linh còn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ ban ngành Trung ương và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở ngành trong tỉnh,... Tuy nhiên, khi mới triển khai, xuất phát điểm của  các xã trên địa bàn hầu như rất thấp, thu nhập của người dân khu vực nông thôn không cao; một số cấp uỷ, chính quyền còn chậm chạp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; vai trò và vị trí của người dân không được phát huy kịp thời. Trước tình hình đó, chúng tôi đã chỉ đạo các xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết kể cả trước mắt cũng như lâu dài, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, khả thi; thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, uốn nắn kịp thời. Nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua việc thực hiện các dự án, đề án sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân được chúng tôi coi trọng và sát sao chỉ đạo.

Trong năm 2017, địa phương ưu tiên, tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì trong chương trình XDNTM, thưa ông?

Với 8 xã đã về đích, chúng tôi chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; 4 xã còn lại phải tập trung xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, đưa địa phương sớm trở thành thị xã nông thôn mới. Để đạt được kế hoạch đề ra, Chí Linh sẽ tập trung huy động các nguồn vốn, chú trọng đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng của 4 xã chưa về đích; chúng tôi giao cho các xã phải chủ động khai thác nguồn kinh phí hợp pháp, đúng quy định như đấu giá chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch, ưu tiên chuyển quyền những diện tích đất nằm xen kẹt trong khu dân cư; khai thác nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, huy động sự đóng góp tự nguyện của người dân và nguồn tài trợ của con em địa phương. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả trong công tác dân vận và nêu cao hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên cũng như của bà con nhân dân,... sao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhanh chóng hoàn thành trên địa bàn và mọi người dân đều được thực hiện.

Xin cảm ơn ông! Chúc chính quyền và nhân dân thị xã sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Đình Hợi (thực hiện)

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn