Thuần Thiện quyết tâm xây dựng nông thôn mới

KTNT Thời gian qua, xã Thuần Thiện (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã không ngừng nỗ lực vươn lên, vừa tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, vừa huy động sức dân tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo ra sự chuyển biến rõ nét cho bộ mặt nông thôn.


Công sở xã Thuần Thiện được xây dựng khang trang.

Đến nay, Thuần Thiện đã hoàn thành 8/19 tiêu chí nông thôn mới, cụ thể: quy hoạch; điện; bưu điện; nhà ở dân cư; tỷ lệ lao động có có việc làm thường xuyên; giáo dục; y tế; an ninh trật tự.

Bắt tay vào xây dựng nông mới, xã đã tăng cường đa dạng hoá các hình thức, phương thức tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua: “Cả nước chung sức  xây dựng nông thôn mới”.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội… là những định hướng được cấp ủy, chính quyền và người dân Thuần Thiện thống nhất đồng lòng thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của chính quyền và người dân  trong việc xây dựng nông thôn mới, Thuần Thiện cũng đang gặp một số khó khăn nhất định. Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Chung, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện thành công đối với Thuần Thiện là hết sức khó khăn vì điểm xuất phát thấp, có nhiều tiêu chí muốn xây dựng đạt chuẩn cần một nguồn ngân sách lớn, nằm ngoài khả năng của xã. Vì vậy, đề nghị huyện, tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nhất là hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, dự án xây dựng trường học, chợ nông thôn..”.

Đăng Thuật

 

KTNT

Ý kiến của bạn