Tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016

KTNT Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ký chỉ thị gửi 63 tỉnh và thành phố trong cả nước về việc tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016.

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương gắn kết cuộc phát động Tết trồng cây với phong trào trồng rừng để đẩy nhanh tiến độ phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng tỷ lệ che phủ rừng.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2016 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển dổi sang mục đích sử dụng khác. 

Đồng thời, chỉ rõ địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, các cơ quan, đơn vi, trường học, bệnh viện, vùng phòng hộ...

Năm 2015 mặc dù nhiều nơi khô hạn, thời tiết bất lợi song cả nước vẫn trồng được thêm gần 230.000 ha rừng và hơn 54 triệu cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ hơn 6,6 triệu ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 331.000 ha. 

 

KTNT

Ý kiến của bạn