TT NS&VSMTNT Hà Tĩnh: Đi đầu trong thực hiện tiêu chí nước sạch nông thôn

KTNT Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) là tiêu chí hết sức quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

 

Với nhiều kết quả đạt được, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, ý thức bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe của người dân vùng nông thôn trên địa bàn.

 

ns2.jpg
Công nhân Nhà máy nước Bắc Thạch Hà vận hành thiết bị, đảm bảo cấp nước cho người dân.

 

Năm 2020, Hà Tĩnh có thêm 31.500 người sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN02:2009/BYT của Bộ Y tế, tăng 3,1% so với năm 2019, nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn quốc gia lên 53,3% (đạt 100% kế hoạch đề ra).

Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành khai thác 07 công trình cấp nước tập trung, cấp nước thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng cho hơn 22.000 hộ gia đình. Tỷ lệ thất thoát nước trung bình giảm 3% so với năm 2019. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 2.620.361m3, tăng 396.092m3 so với năm 2019; doanh thu đạt 13.156.535.000 đồng, tăng 1.784.444.000 đồng so với năm 2019 (tăng 115,7%), đạt 104,0% kế hoạch đề ra.

Công tác giám sát - đánh giá theo Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá NS&VSMTNT được tổ chức thực hiện nghiêm túc, số liệu báo cáo chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Phối hợp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phân tích 376 mẫu nước sinh hoạt theo Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh.

Bênh cạnh đó, Trung tâm đã huy động được 9.000.000 đồng và cùng Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ngày công giúp đỡ xã XDNTM đăng ký đạt chuẩn năm 2020 do Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đỡ đầu. Phối hợp với các địa phương triển khai kiểm tra, rà soát, tổ chức 28 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực NS&VSMTNT với gần 3.000 lượt người tham gia. Năm 2020, Hà Tĩnh có 34 xã đạt chỉ tiêu nước sạch, trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM; 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong trận lũ lịch sử năm 2020, để giúp nhân dân vùng ngập lũ có nước sạch sử dụng, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh mua hóa chất xử lý nước sạch, kịp thời cấp phát cho nhân dân 8.000kg PAC và 1.000kg CloraminB; sau khi nước rút, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương triển khai cấp phát và trực tiếp hướng dẫn người dân khắc phục, xử lý nguồn nước sinh hoạt giúp người dân.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh, cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban ngành và các cấp chính quyền địa phương, Chương trình NS&VSMTNT Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần vào việc xoá đói, giảm nghèo, cải thiện nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho người dân vùng nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có nguồn nước bị ô nhiễm xăng dầu trong chiến tranh, vùng bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước; làm giảm thiểu các loại dịch bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh môi trường”.

Với những kết quả đạt được và sự phối kết hợp, quan tâm của các sở, ban, ngành, các địa phương, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu để tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn được sử dụng nước sạch ngày càng tăng lên.

 

 

Khánh Trình

Ý kiến của bạn