UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu xử lý nghiêm hành vi khai thác, san lấp đất trái phép

KTNT Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất làm vật liệu và san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp, san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong công tác bảo vệ, ngăn chặn hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng trái phép...

UBND cấp huyện, chỉ đạo, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện hoạt động san lấp mặt bằng trái phép phải tổ chức ngay lực lượng giải tỏa, ngăn chặn, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân tại hiện trường. UBND cấp huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp cần thiết, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả...

 

Một điểm san lấp mặt bằng trái phép với quy mô lớn, nhưng chính quyền xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp không có biện pháp ngăn chặn.

Một điểm san lấp mặt bằng trái phép với quy mô lớn, nhưng chính quyền xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp không xử lý.

 

 

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn quản lý để xảy ra tình trạng khai thác đất làm vật liệu san lấp, san lấp mặt bằng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Đối với các trường hợp phức tạp, tổ chức lực lượng và các biện pháp xử lý nhưng vẫn không thể giải quyết thì phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp hoặc bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng trái phép phải xử lý, kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. 

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn