Vĩnh Phúc: “Bất lực” trong xử lý nhiều công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp?

KTNT Hàng chục hecta đất nông nghiệp bị lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng biệt thự trái phép xảy ra tại 2 phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đến nay chưa được xử lý triệt để.

 Nhiều công trình kiên cố (dạng biệt thự) xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa bị tháo dỡ.

 

Ngày 7/11/1995, UBND tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc) ban hành Quyết định thu hồi 244.750m2 (24,475 ha) là đất đồi lâm nghiệp của HTX Nông nghiệp Định Trung đang quản lý tại đồi Gẩy (xã Định Trung, TX. Vĩnh Yên), giao cho Công ty TNHH Kim Long (gọi tắt là Công ty Kim Long) trồng mía chuyên canh, thời gian 20 năm (1995-2015).

Đến ngày 31/1/1997, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thu hồi 116,072ha thuộc đất phường Liên Bảo và xã Khai Quang (TX Vĩnh Yên) giao cho Công ty Kim Long trồng mía  thời gian 18 năm (1997-2915). Trong đó, tại phường Liên Bảo là 26,012ha, xã Khai Quang 90,06ha.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất để trồng mía, Công ty Kim Long đã để xảy ra nhiều sai phạm, nếu không nói là cố tình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Kết luận số 37/KL-TTr ngày 2/4/2019 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ, sau khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao 24,475ha (thuộc xã Định Trung) vào mục đích trồng mía; năm 2002 tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thu hồi 9,72 ha đất của Công ty Kim Long giao cho UBND TX Vĩnh Yên quản lý sử dụng vào phát triến sản xuất nông nghiệp, diện tích đất còn lại Công ty Kim Long được giao sử dụng thực hiện trồng mía và cây ăn quả (tại xã Định Trung) là 14,75ha.

Tại thời điểm thanh tra có 5 trường hợp vi phạm chiếm đất, xây dựng công trình trên đất, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật diện tích 76.760m2 (diện tích xây dựng là 3.620m2, đất sử dụng mục đích khác 73.140m2).

 

 Tại xã Định Trung, Công ty Kim Long để xảy ra vi phạm trên 76.760m2 .

 

Trong 5 trường hợp vi phạm, có 4 trường hợp chiếm đất, xây dựng công trình trên đất vi phạm diện tích 21.760m2; 1 trường hợp Công ty Kim Long tự ý chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng diện tích 55.000m2 (đất không được phép chuyển nhượng).

Tại phường Liên Bảo, sai phạm của Công ty Kim Long có phần nghiêm trọng hơn. Tại thời điểm kiểm tra có 39 trường hợp vi phạm chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên diện tích 124.828m2. Trong đó, có 29 trường hợp vi phạm trước 1/7/2014, vi phạm sau thời điểm 1/7/2014 có 10 trường hợp.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ, có 27 trường hợp mua bán, chuyển nhượng từ đất không được phép chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép; 10 trường hợp mua bán, chuyển nhượng từ đất không được phép chuyển nhượng hiện trồng cây ăn quả và cây lâu năm; 2 trường hợp sử dụng đất được giao thầu không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép.

 

 Tại phường Liên Bảo, diện tích vi phạm lên tới 124.828m2.

 

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thấy, quá trình sử dụng đất Công ty Kim Long có các quyết định giao đất và giao đất cho 6 cá nhân để trồng cây ăn quả. Các cá nhân này sau khi được Công ty Kim Long giao đất đã tự ý chuyển nhượng trái pháp luật cho nhiều người khác, hình thành 37 trường hợp sử dụng.

Trong 37 trường hợp này có 27 cá nhân tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên đất; 10 cá nhân sau khi chuyển nhượng hiện trạng trồng cây ăn quả và cây lâu năm.

Trong 27 cá nhân tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên đất có 7 cá nhân đã xây dựng công trình nhà kiên cố (dạng biệt thự).

Tại phường Khai Quang, kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ rõ, diện tích đất Công ty Kim Long sử dụng tại phường Khai Quang là 79,09ha, tại thời điểm thanh tra có 28 trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất, xây dựng công trình trên đất, chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật với tổng diện tích là 23.120,5m2. Thời điểm vi phạm trước và sau năm 2014.

Như vậy, sau khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất để trồng mía, Công ty Kim Long đã để xảy ra nhiều vi phạm trong sử dụng đất như: lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng biệt thự trái phép tổng diện tích 224,708,5m2.

Được biết, ngày 29/8/2018, tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi lại diện tích đất đã giao cho Công ty Kim Long thuê trước đây do đã hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định.

Về hướng xử lý vi phạm đối với diện tích xảy ra tại Công ty Kim Long (224,708,5m2), trong kết luận, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Giải phóng mặt và Phát triển quỹ đất tỉnh; Sở Xây dụng; UBNND thành phố Vĩnh Yên, các phường tiến hành kiểm tra rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm; tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trả lại mặt bằng đối với các trường hợp vi phạm.

Riêng, với các trường hợp Công ty Kim Long có quyết định giao đất và giao đất cho các cá nhân không đúng quy định và các cá nhân tự mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất thì các tổ chức, cá nhân tự giải quyết quyền lợi liên quan; nếu không giải quyết được thì gửi đơn đến toà án để giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định. 

 Hàng chục công trình kiên cố (dạng biệt thự) ngang nhiên tồn tại như thách thức dư luận.

 

Như vậy, 224,708,5m2 đất xảy ra vi phạm tại Công ty Kim Long trước đây sẽ bị thu hồi, các công trình xây dựng  kiên cố trên đất sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Tuy nhiên, hiện nay hàng chục công trình vi phạm dạng biệt thự vẫn chưa được cưỡng chế, tháo dỡ trả lại mặt bằng theo quy định. Ngược lại, trong năm 2020, đầu năm 2021, tại đây, nhiều người vẫn ngang nhiên xây dựng các công trình kiên cố trái phép.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn