Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới

KTNT Thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, với sự hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên và sự vào cuộc của ngành Nông nghiệp, các địa phương đã tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả cao.

Đây là giải pháp để nâng tầm chất lượng nông thôn mới.

 

t8t.jpg
Triển khai thực hiện mô hình khu vườn mẫu sẽ góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới.

 

Được địa phương tuyên truyền xây dựng các khu vườn mẫu, ông Giang Quang Trung ở xóm Hiên Minh, xã La Hiên (Võ Nhai) đã thiết kế, quy hoạch lại vườn của gia đình. Hơn 100 gốc na, bưởi, nhãn, được trồng thay thế theo đúng quy trình hướng dẫn.

Đến nay, khu vườn nhà ông đã cho thu nhập cao hơn trước. Ông Trung cho biết: “Sau khi xã La Hiên đạt chuẩn về nông thôn mới thì đến giai đoạn 2, xóm Hiên Minh được xã chọn xây dựng mô hình xóm nông thôn kiểu mẫu. Chúng tôi nâng mô hình vườn lên một bước, xây dựng vườn mẫu để tăng hiệu quả về kinh tế và xây dựng môi trường nông thôn của xóm ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Đến thăm xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh (Phú Lương), những tuyến đường bê tông trải đến tận các nhà dân. Hai bên đường đều được trồng những cây hoa rực rỡ sắc màu, đặc biệt là những khu vườn được quy hoạch lại với nhiều loại cây khác nhau. Đó là kết quả từ việc triển khai xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã, làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Lợi ở xã Vô Tranh chia sẻ: “Những khu vườn mẫu giúp bà con ý thức hơn về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và mang lại sản phẩm sạch”.

Từ các vườn mẫu được triển khai trên địa bàn Thái Nguyên, có thể thấy, đây là mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhiều địa phương. Với mức đầu tư không lớn, chủ yếu là làm hàng rào cây xanh quanh khuôn viên hộ gia đình và áp dụng chăn nuôi sử dụng các sản phẩm sinh học. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người dân nông thôn, góp phần đáng kể trong bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nông thôn mới.

Bà Đào Thị Dung, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên, khẳng định: “Trong những năm tiếp theo, Hội Làm vườn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam, các ban, ngành địa phương trong tỉnh, tiếp tục xây dựng mô hình vườn mẫu ở các huyện như Định Hóa, Đại Từ, Phú Bình. Xây dựng vườn mẫu không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà con nâng cao chất lượng nông thôn mới”.

Xây dựng vườn kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang là cái đích mà nông dân Thái Nguyên hướng đến.

 

 

Mạnh Hùng

Ý kiến của bạn