Xã bãi ngang Thịnh Lộc nỗ lực cán đích nông thôn mới

KTNT Thịnh Lộc là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Từ xây dựng NTM, Thịnh Lộc đang từng ngày thay da đổi thịt, nông thôn sáng - sạch - đẹp, đời sống kinh tế nâng cao, an ninh trật tự địa bàn được giữ vững...

“Muốn hoàn thành và đảm bảo sự bền vững của các tiêu chí thì khâu tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, thông suốt với hình thức đa dạng. Khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cũng như giải pháp xây dựng NTM theo đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bà con sẽ đồng thuận, chủ động chung tay đóng góp, khắc phục khó khăn và không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
 
Sự đóng góp của nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa khác góp phần rất lớn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu cộng đồng”, ông Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND, Trưởng ban quản lý XDNTM xã Thịnh Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM.
 
tl7.JPG
Từ xây dựng NTM, Thịnh Lộc đang từng ngày thay da đổi thịt
 
 
Với các tiêu chí khó thực hiện là nhà ở, giao thông, khu dân cư kiểu mẫu, môi trường Ban quản lý xây dựng NTM xã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án từ chính sách xã bãi ngang để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.
 
Đến nay, 100% đường trục xã,thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; tổng nguồn vốn huy động từ năm 2011 đến 2019 là hơn 145 tỷ đồng trong đó ngân sách TW hỗ trợ 12 tỷ đồng, người dân đóng góp và xã hội hóa 45 tỷ đồng…
 
tl8.JPG
Khu dân cư thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc sáng - sạch - đẹp
tl1.JPG
Người dân Thịnh Lộc nghiêm túc thực hiện việc phân loại rác
 
Dân giàu sẽ tác động tích cực đến rất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM nên cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn xã Thịnh Lộc thể luôn quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xã còn xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực, có định hướng tới thị trường để người dân nhận thức rõ hiệu quả mà tích cực tham gia; 6/6 thôn có internet; Thu nhập bình quân đầu năm 2019 đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm.
 
tl3.JPG
Vườn mẫu Ông Nguyễn Khắc Quyết, thôn Yên Định, Thịnh Lộc, Lộc Hà cho hiệu quả kinh tế.
tl4.JPG
Người dân xã Thịnh Lộc thay đổi tư duy làm giàu, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất vườn hộ.
“Nhờ NTM người dân Thịnh Lộc có hệ thống giao thông đi lại thuận lợi, người dân biết thay đổi tư duy làm giàu, đưa khoa học kỹ thuật vào xây dựng vườn, ở quê mà như được sống giữa phố thị” Cụ Nguyễn Văn Vinh, thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết.
 
tl9.JPG
100% người dân Thịnh Lộc hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới.
 
 
Xuất phát điểm thấp, xây dựng NTM trong điều kiện khó khăn nhưng những thành công bước đầu, sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, người dân vào cuộc quyết liệt chính là động lực cho Lộc Thịnh phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019.
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn