Xã Minh Khai: Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

KTNT Xã Minh Khai (Hưng Hà, Thái Bình) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu  giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới hoàn thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Phát huy truyền thống quê hương, sau khi hoàn thành xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Khai (Hưng Hà, Thái Bình) không ngừng nỗ lực phấn đấu  giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới hoàn thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

t17p.jpg
Định kỳ hàng tháng, Hội Phụ nữ và nhân dân trong xã tổ chức vệ sinh, giữ gìn môi trường  xanh - sạch - đẹp, phòng chống các dịch bệnh.

Đạt kết quả khá toàn diện

Đến nay, xã Minh Khai đã xây dựng thành công 50ha cánh đồng mẫu lớn tại thôn Đồng Lạc và thôn Tuy Lai. Việc thực hiện liên kết sản xuất tạo tiền đề xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao. Điển hình như trồng bắp cải, ngô ngọt vụ đông của HTX SXKD DVNN; cấy giống lúa Nhật, giống lúa nếp Nhung Lùn, ớt xuất khẩu của Hội Nông dân xã...

Song song phát triển kinh tế, xã tích cực đầu tư, xây dựng các tuyến giao thông, thủy lợi nội đồng. Tu sửa, nâng cấp trường học các cấp; chợ Tư La; cầu qua sông 224 thôn Thanh La;  nhà văn hóa các thôn Tư La, Đồng Lạc, Hiến Nạp…, phục vụ nhân dân phát triển sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Mặc dù năm 2020 dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội, nhưng xã vẫn đạt được kết quả khá toàn diện.

Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 267,1 tỷ đồng (đạt 95,9% kế hoạch năm). Thu ngân sách đạt 5.069.574.717 đồng (đạt 31,32% dự toán năm). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tiến tới đạt NTM kiểu mẫu

Theo ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Minh Khai: “Chương trình XDNTM đã thúc đẩy kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã phát triển nhanh. Nổi bật là hệ thống hạ tầng cơ sở, đã tạo ra diện mạo mới cho xã. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tái cơ cấu nông nghiệp đang đi đúng hướng với nhiều mô hình chuyển đổi vật nuôi và cây trồng có hiệu quả cao. Thu nhập, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Năm 2021, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; hoàn thành các tiêu chí NTM Nâng cao để được công nhận vào quý I năm 2022, NTM kiểu mẫu vào năm 2024”.

 

 


 

Kiều Thủy

Ý kiến của bạn