Xây dựng nông thôn mới, cách làm của Xuân Ái

KTNT Trong xây dựng nông thôn mới, mỗi nơi có cách làm riêng, cho phù hợp với điề­u kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Với xã Xuân Ái (Văn Yên - Yên Bái), chính quyền nơi đây luôn chú trọng thực hiện từng chỉ tiêu nhỏ trong Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của HĐND xã, qua đó, giúp nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương dần đi tới thành công.

Hệ thống giao thông nông thôn ở Xuân Ái ngày càng hoàn thiện.

Là xã loại 2, nằm ở khu vực hạ huyện, cách trung tâm huyện khoảng 12km, Xuân Ái có 11 thôn,  trong đó có 1 thôn thuộc diện 135; tổng dân số trên địa bàn khoảng 3.948 khẩu, 968 hộ. Tổng diện tích tự nhiên của xã 1.669,23ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 881,61ha, diện tích đất nông nghiệp 208,71ha, còn lại là diện tích đất khác. Nơi đây có 4 dân tộc anh em cùng chung sống, với 90% là dân tộc Kinh; còn lại là người Tày, Mường và Dao. Địa bàn xã có 2 tôn giáo chính, người dân theo Thiên chúa giáo chủ yếu sống ở 2 thôn Khe Quýt và Tân Tiến với số giáo dân 1.756 người. Trong phát triển kinh tế, thế mạnh của Xuân Ái là sản xuất nông - lâm nghiệp, trong đó diện tích trồng quế lên tới 700ha, đã thu hoạch được khoảng 500ha; diện tích trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm cũng được giữ vững. Năm 2015, toàn xã gieo trồng được 252ha lúa, đạt 101,6% kế hoạch; diện tích ngô 105ha, đạt 104% kế hoạch; một số loại cây trồng khác như: rau, đậu, chè đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong chăn nuôi, năm 2015, tổng đàn trâu của xã lên tới 422 con, đàn lợn 3.393 con, tổng đàn gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế nên thu nhập bình quân của xã tăng nhanh, năm 2015 đạt 23,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Trong xây dựng nông thôn mới, tới nay, Xuân Ái đã đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại gồm: giao thông (số 2), cơ sở vật chất nhà văn hóa (số 6), hình thức tổ chức sản xuất (số 13) và tiêu chí môi trường (số 17) gần đạt so với quy định.

Ông Hoàng Ngọc Yên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn, chúng tôi đã chung tay, chung sức,  thi đua xây dựng quê nhà ngày thêm đổi mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc thực hiện từng tiêu chí theo kế hoạch, chúng tôi còn chú trọng đến các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của HĐND xã đề ra mỗi năm. Năm 2015, chúng tôi đề ra 31 chỉ tiêu, phấn đấu đạt 29 chỉ tiêu, với những con số và kết quả rất thiết thực, dễ kiểm định, dễ đánh giá; năm 2016, chúng tôi đặt ra 35 chỉ tiêu để phấn đấu. Cụ thể, với các chỉ tiêu về văn hóa xã hội (từ chỉ tiêu số 13-25), phấn đấu thi công nâng cấp, xây dựng mới 1 nhà văn hóa ở thôn Tân Tiến 2 và sân chơi bóng chuyền ở thôn Công Nghiệp; các chỉ tiêu về môi trường (từ chỉ tiêu số 30-32), Xuân Ái phấn đấu đưa tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 73%, đưa số hộ có hố tiêu đảm bảo vệ sinh lên trên 82%; duy trì đội thu gom rác thải và đảm bảo bãi chôn lấp rác luôn hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục lồng ghép các nguồn kinh phí, phối hợp với sự giúp đỡ của trên, sự đóng góp của bà con nhân dân, phấn đấu cứng hóa khoảng 10km đường giao thông nông thôn để đạt tiêu chí này trong thời gian sớm nhất,...

Chú trọng thực hiện thành công từng chỉ tiêu nhỏ trong Nghị quyết HĐND xã, kết hợp với lộ trình xây dựng nông thôn mới mà cấp trên giao, thời gian tới, chắc chắn Xuân Ái sẽ có thêm nhiều bước tiến mới. Để nơi đây đạt được những mục tiêu nhanh hơn và bộ mặt nông thôn của Xuân Ái ngày thêm trang hoàng sạch sẽ, thiết nghĩ tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Yên nói riêng nên sớm quan tâm tới việc nâng cấp đường tỉnh lộ 166, đặc biệt là khu vực trung tâm xã, giúp việc giao thương, đi lại của người dân thuận tiện, dễ dàng hơn.

Đình Hợi – Dương Chức

 

KTNT

Ý kiến của bạn