XDNTM ở Định Hải: Còn nhiều việc phải làm

KTNT Trong hơn 6 năm triển khai XDNTM,  xã Định Hải (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nhưng thực tế còn hết sức khó khăn.

nha-van-hoa-xa-dinh-hai.JPG
Nhà văn hóa xã Định Hải.

 

Ông Lê Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Định Hải, cho biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trước khi thực hiện bất kỳ chủ trương, dự án nào, lãnh đạo xã đều đưa ra trước dân để bàn bạc, lấy ý kiến rồi mới quyết định.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và nhận thức rõ về lợi ích của XDNTM; đồng thời tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp để nhân dân tham gia lựa chọn những phần việc, những công trình xây dựng cần triển khai trước nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

Cuối tháng 8/2018, Định Hải đã tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã văn hóa NTM”.

Trong quá trình XDNTM, xã gặp khá nhiều khó khăn: Một số chủ trương, chính sách về XDNTM khi đi vào thực tế còn chưa phù hợp, cần kiến nghị thay đổi, điều chỉnh. Cắt giảm đầu tư công nên ngân sách đầu tư giảm. Các nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp hạn chế, khó huy động sự đóng góp từ người dân… 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Hải, công cuộc XDNTM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và y tế).

Dù còn nhiều việc phải làm nhưng thành quả đạt được hơn 6 năm qua là nhân tố quan trọng, tạo động lực để Định Hải quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, từng bước hoàn thành các tiêu chí, sớm cán đích xã NTM.     

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn