XDNTM ở Thọ Xuân: Bảo đảm chất lượng, sát với thực tế từng địa phương

KTNT Những năm qua, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) không ngừng tập trung sức lực, nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Bưởi tiến vua nổi tiếng ở xã Thọ Xương (Thọ Xuân).

Đảng ủy, UBND huyện Thọ Xuân luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để từng người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích của XDNTM; bên cạnh đó phát huy tốt Quy chế dân chủ, nâng cao nhận thức,  từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân về chương trình.

Ban chỉ đạo XDNTM thường xuyên giao ban với các xã để nắm bắt tình hình, qua đó xây dựng phương án chỉ đạo phù hợp; các tổ công tác được phân công, hàng tháng chủ động làm việc với xã nhằm tăng cường công tác chỉ đạo điều hành tại cơ sở, giải quyết những vướng mắc, tồn tại giúp địa phương có giải pháp hiệu quả,  phù hợp với khả năng, điều kiện của từng xã.

Thọ Xuân đã có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 9 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là cái gốc trong quá trình XDNTM, Thọ Xuân đã tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, vừa đẩy mạnh việc hình thành và phát triển các hợp tác xã dịch vụ, vừa quan tâm phát triển kinh tế hộ; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với XDNTM. Toàn huyện chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã triển khai thực hiện 3 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã Xuân Thành, Thọ Xương, Xuân Trường; mô hình sản xuất mạ khay tại các hợp tác xã Xuân Thành, Thọ Xương, Thọ Trường; mô hình ngô biến đổi gen tại 2 xã Thọ Hải, Xuân Yên; mô hình sản xuất lúa giống thuần tại 4 xã Xuân Quang, Xuân Vinh, Xuân Hòa,Thọ Thắng… Các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng của người dân và đúng với nội dung của chương trình, lấy phát triển sản xuất làm gốc để nâng cao giá trị sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn huy động cho Chương trình XDNTM của Thọ Xuân lên tới 86 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương và tỉnh 26,8 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 3 tỷ đồng, vốn ngân sách xã 15 tỷ đồng, vốn từ nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 5 tỷ đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp 3,2 tỷ đồng, vốn huy động từ nguồn khác 3 tỷ đồng.

Bánh gai Tứ Trụ, đặc sản của vùng quê Thọ Xuân.

Công tác tổ chức triển khai quy hoạch và thực hiện xây dựng các hạng mục công trình thuộc kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng với nguồn vốn NTM và huy động các nguồn vốn khác, đến nay, toàn huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp được 8,9km đường giao thông nông thôn; cải tạo và xây mới 2km kênh mương nội đồng; xây mới, nâng cấp sửa chữa 4 trạm y tế xã, xây mới 2 trụ sở UBND xã, khởi công xây mới 3 nhà văn hóa xã… Thọ Xuân đã có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 9 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu và các tiêu chí đã xây dựng trong đề án XDNTM nhằm triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, sát với thực tế từng địa phương. Tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, lộ trình, bước đi phù hợp về XDNTM trên địa bàn huyện và từng xã. Khai thác và huy động các nguồn lực để XDNTM với phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, kích cầu đầu tư XDNTM, sớm đưa Thọ Xuân trở thành huyện NTM”.

Tân Thành

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn